Nyttårshilsen fra Presidenten i NBF | Norges bokseforbund

Nyttårshilsen fra Presidenten i NBF

Norges Bokseforbunds President Odd Haktor Slåke er fornøyde med aktivitetsøkning i boksesporten, men det gjenstår noen utfordringer med endring av regelverket:
Publisert: mandag 30. desember 2013

--------------------------

Året 2013 har vært et begivenhetsrikt, spennende og utfordrende år for Norsk boksing. Først og fremst har vi ansatt en ny Sportssjef, som nå har virket et år. Så en ny Gen.sek. etter Oddvar Ervik, som etter mange år i NBF, nå velfortjent har trappet ned. Vår første ansettelse, av sportsjef Erik Bredler, har i dette året vist seg å være en «innertier». Her har vi fått en sportssjef med stor kunnskap om hvordan å planlegge, organisere, kommunisere og involvere.  Vi ser allerede sportslig fremgang av sportssjefens planer og engasjement. Beste nasjon i Nordisk Mesterskap 2013. Vi ønsker deg lykke til med arbeidet videre.

En ny generalsekretær har også blitt ansatt, og i Erik Nilsen har vi fått det vi kunne drømme om. Erik kan alt om boksing, elsker boksing og har i dag boksing som jobb og super hobby.

Her ligger alt til rette for at hele bokse Norge har fått de rette sparringspartnerne for fremtidig utvikling.

Gledelig er det å se at «aktivitetsbarometret» til Norges Bokse forbund stiger. Med allerede nærmere 300 registrerte startbøker hittil i sesongen, har vi godt passert forrige sesongs antall. Det er også innmeldt flere nye klubber og gamle inaktive klubber har kommet i gang.

For våre boksere som så langt i sesongen har deltatt i både turneringer og mesterskap, står Norske Mesterskap og Nordisk Mesterskap på hjemmebane, som de nærmeste hovedmål.

AIBA, som er Norsk boksnings internasjonale forbund, har i den senere tid endret på, og utvidet konkurransekonseptet i boksingen. Det gir oss trenere, dommere og ledere mange nye utfordringer som må løses. I tråd med dette vil vi bli nødt til å skolere og utdanne oss til AIBAs krav, noe som NBF vil være delaktig i. Likeledes vil forbundet legge ressurser i, og oppfordre til mer utdanning, både trener og klubbutvikling.

Ute i klubbene er det at boksingen starter og utvikles. Nærværet av engasjerte trenere og ledere er derfor avgjørende for en klubb, og arbeidet med klubbutvikling på alle fronter må ha stor prioritet i klubben.

Som en konsekvens av AIBAs forandringer av sine lover og regler har Norsk boksesport et problem og en utfordring med å få dagens KO lov med dets forskrifter, til å harmonere med de nye lovene til AIBA. En forståelse for at forskriftsendringer er nødvendig for at Norsk boksing skal være medlem i AIBA er noe styret i NBF har jobbet intens med, uten å få nødvendig aksept for det av politikerne og NIF.

Vi setter vår lit til at nye politikere, valgt i høst, og med et klart budskap om at hver og en av oss faktisk er i stand til å ta selvstendige valg, vil justere forskriftene slik at Norsk boksing kan eksistere videre.

Vi har møte med kulturdepartementet i begynnelsen av januar hvor vi igjen skal fremføre vårt budskap. Inntil en forskriftsendring er gjennomført vil vi konkurrere etter det gamle AIBA reglementet.

På vegne av Norges Bokseforbunds styre vil jeg takke alle for den innsatsen dere gjør for utøverne, klubben, lokalsamfunnet og boksesporten vår.

NB!  Husk idrettsregistreringen på nyåret, den er veldig viktig for klubbene og for NBF.


Odd Haktor Slåke
President