NYTTÅRSHILSEN FRA PRESIDENTEN | Norges bokseforbund

NYTTÅRSHILSEN FRA PRESIDENTEN

På vegne av administrasjon og styret sendes en hilsen om et GODT NYTT ÅR til boksevenner landet rundt.
Publisert: fredag 28. desember 2007

Samtidig vil jeg få takke for det engasjementet og innsatsen som trenere, dommere og ledere legger ned i sporten vår.

Til våre utøvere, vær skikkelig stolte av idretten dere trener og konkurerer i. Samtidig som dere utvikler fysiske, tekniske og psykiske ferdigheter, så får dere med dere verdier for livet fra et boksemiljø hvor hard trening, respekt for hverandre og regelverk står i fokus.

Boksing er ,som vi vet,en særdeles tøff og krevende idrett, gjentatte ganger kåret som verdens mest krevende sport.

Bokseforbundet har satt i gang prosjekt Nordisk mesterskap 08. Her har noen trenere tatt på seg jobben med å organisere treningssamlinger og konkuranser foran mesterskapet. Selv om det nå er et stykke igjen, bør det å bli best i Norden være en langsiktig målsetting.

Da norsk boksing er en liten idrett med relativt små ressurser, og klubber med enkelte ildsjeler som ofte innehar de fleste funksjoner, oppfordres det til en dugnad i klubbene for å få flere ledere inn i klubbsystemet.

Samtidig som året ebber ut ,er det svært viktig at vi på nyåret er klar til å innrapportere alle medlemmene i klubbene våre. Medlemstallene danner grunlag for den støtten Norges Bokseforbund tildeles fra Norges Idrettsforbund.

2008 vil bli et spennende år. Arbeidet med breddesamlingene er godt ivaretatt samtidig som vi er i gang med ett opplegg for de beste juniorene og seniorene tilpasset den situasjon Norsk boksing befinner seg i dag.

Avtalen markedskomiteen har fremforhandlet med TV 2 om TV- overføring fra NM SENIOR og andre større stevner er en kjempebragd, så nå er det opp til oss, Bokse- Norge, å produsere dyktige utøvere og bokseshow.

Med ønsker om ett godt samarbeide, til beste for Norsk Boksing ønskes det

GODT NYTT ÅR

Odd Haktor Slåke

President.