Nytt Rent Idrettslag | Norges bokseforbund

Nytt Rent Idrettslag

Publisert: lørdag 30. juni 2018
Fra 1.september vil eksisterende versjon av Rent Idrettslag tas ned, og det vil ikke lenger være tilgang til verktøyet gjennom www.rentidrettslag.no En ny versjon av verktøyet er under utvikling og vil være tilgjengelig for idrettslag i løpet av høsten 2018. Idrettslag som har opprettet brukere i det gamle verktøyet, vil ikke få brukerprofilene sine overført til det nye systemet. Antidoping Norge vil likevel til enhver tid beholde en oversikt over idrettslag som er registrert som Rent Idrettslag i løpet av de siste 3 år. Idrettslag som er registrert som Rent Idrettslag på den eksisterende ordningen, og ønsker å hente ut idrettslaget policy, må logge inn på profilen til idrettslaget og hente ut policy før 1. september 2018. For klubber som har planer om å gjennomføre Rent Idrettslag vil vi anbefale å vente til ny utgave foreligger. Vi gleder oss til å lansere ny versjon av Rent Idrettslag høsten 2018, med bedre brukeropplevelse, flere tilgjengelige ressurser for idrettslagene og tettere oppfølging av Rene Idrettslag. Mvh Linda Olsen Antidoping Norge (ADNO)