NYTT FRA NORGES BOKSEFORBUND 24. Mai 2020

Publisert: søndag 24. mai 2020

Norges Bokseforbund vedtok på det siste styremøte (29/4-20) å forlenge avtalen med Per Arne Skau som sportssjef i NBF i 50%-stilling med to nye år, frem til 30/6–22. Per Arne har i perioden gjort en god jobb for norsk boksing, og styret fant det derfor riktig å forlenge avtalen, og da med to år.

NBF vil pga. flere forhold (inkludert Korona situasjonen) øke fokuset på at klubbene kommer skikkelig i gang igjen, og deretter viktigheten at det arrangeres flere stevner og bokses flere kamper på hjemmebane. NBF vil derfor komme med noen tiltak.

Forbundet vil straks sette av datoer for stevner i Diplomserien og Rekruttserien. Her vil sportssjefen ha en viktig rolle som pådriver og til dels organisator. Det er tatt kontakt med flere klubber som har påtatt seg ansvaret for dette, og terminliste for stevner frem til nyttår vil straks bli lagt ut.

Styret oppfordrer også flere klubber å melde inn stevner til terminlisten, og det i god tid før sesongen starter, forhåpentligvis i september.

Ledermøte 2020 og Trenerseminar
Likeledes har styret tenkt at det er viktig allerede i år å få gjennomført et ledermøte hvor norsk boksing kan treffes for å diskutert fremtiden. Hva har norske klubber som ambisjoner, hva gjør NBF får å tilrettelegge disse ambisjonene, praktisk og økonomisk? Hvordan kommuniserer vi best fra Forbundet til klubbene og motsatt?

Datoen for Ledermøte er så langt i disse usikre tider satt til 17. oktober og 18. oktober for et inspirerende trener «seminar». Nærmere informasjon vil selvfølgelig komme, men sett av datoene.

Det ser ut som om bokseklubbene nå snart kan offisielt åpne igjen med litt mer «trøkk», men følg med på myndighetenes råd og informasjon NBF gir via sin nettside og på Facebook.

 

GOD SOMMER ALLE SAMMEN
ODD HAKTOR SLÅKE
PRESIDENT