Nye regler og Lisensrutiner fra sesongen 2018/2019 | Norges bokseforbund

Nye regler og Lisensrutiner fra sesongen 2018/2019

Publisert: tirsdag 14. august 2018
Klubblisensen for sesongen 2018/2019 er lastet opp i fagsystemet og ligger klar til betaling. Før klubben kan søke og betale lisenser for boksere og dommere, må klubblisensen for den kommende sesongen 2018/2019 være betalt. Vi ber samtidig klubber som har utestående fordringer liggende i fagsystemet om å betale disse fordringene. ------------------------------------------------------------------- Lisenser startbok: Nytt fra sesongen 2018/2019 -Utøvere som skal bokse Mikrodiplom (året utøver fyller 8 - ut året man er 10 år) -Utøver må ha gyldig legeattest etter 01.08.2018 attestert i startbok. -Legeattesten er gyldig i hele perioden utøver er mikro diplom bokser. -Mikro diplom lisens inkludert forsikring er gratis for hele sesongen Nytt fra sesongen 2018/2019 -Utøvere som skal bokse diplom (året utøver fyller 11- ut året man blir 14 år) -Utøver må ha gyldig legeattest etter 01.08.2018 attestert i startbok. -Legeattesten er gyldig i hele perioden utøver er diplom bokser. -Diplom lisens inkludert forsikring er kr 300,- for hele sesongen Utøvere som viderefører mikro diplom lisens eller diplom lisens fra sesongen 2017/2018 trenger ikke ny legeattest når de skal ha ny lisens for denne sesongen 2018/2019. Alle utøvere som skal ha ordinær Lisens (Startbok) må ha en profil med Personnummer i Minidrett.no. -Utøver må ha gjennomført Ren utøver med alle 7 modulene og fått tilsendt diplomet på email. Link: Renutover.no -Utøvere som gjennomførte Ren utøver foregående sesong 2017/2018 har gyldig Ren utøver til 2020 -Utøver må ha gyldig legeattest etter 01.08.2018 med attestasjon skrevet inn i startbok. -Lisensen søkes og betales av klubb når alle dokumenter foreligger fra utøver. -Nytt fra sesongen 2018/2019. Utøvers dokumentasjon lastes opp i fagsystemet av klubb. -Ordinær lisens inkludert forsikring er kr 600,- for hele sesongen Dommerlisensen for sesongen 2018/2019. -Dommerboka sendes til dommerkomiteen V/ leder Odd Inge Misund for kontroll og godkjenning. -Når dommerboka er godkjent av dommerkomiteens leder kan klubb søke og betale dommerlisensen, inkludert forsikring på kr 250,- for hele sesongen Gå inn på vedlagt link for veiledning av nye funksjonaliteter i fagsystemet http://www.bokseklubb.no/fagsystem/lisenser/   Vennlig hilsen Erik Nilsen Generalsekretær Norges Bokseforbund