Norges Idrettsforbund vil ha bort loven som forbyr proffboksing | Norges bokseforbund

Norges Idrettsforbund vil ha bort loven som forbyr proffboksing

Etter flere møter mellom Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Bokseforbund (NBF), har nå NIF kommet med en innstilling om hvordan idretten stiller seg til det proff-forbudet vi har hatt siden 1981. Det "positive" svaret fra NIF vil selvfølgelig hjelpe bokseidretten når Stortinget skal behandle saken.
Publisert: torsdag 03. mai 2012

Norges Bokseforbund skal ha styremøte i Trondheim på lørdag 5. mai under Ulfan Box Open, og vil da lansere sin strategi om hvordan denne eventuelle lovendringen skal kunne implementeres i Norges Bokseforbunds virke. Det er riktignok Stortinget som sier ja eller nei til lovendring, men nå når idretten selv vil ha proffboksing så skal det veldig mye til om ikke Arbeiderpartiet, SV og SP løsner litt opp på de trange hjelmene de har på hodet og hører på hva landets største organisasjon har å si om saken. 
 

mvh
Frank Robert Walstad
Styremedlem NBF
Tlf.: 92 66 36 33

Her er innstillingen til NIF:
(Kilde: http://www.idrett.no/nyheter/Sider/InformasjonfraIdrettsstyret3mai.aspx )


Forholdet mellom Det internasjonale amatørforbundets regelendringer og nasjonal lovgivning.

Idrettstyret har fattet følgende vedtak i saken.

1. Lov om forbud om profesjonell boksing av 1981 (proffbokseloven) foreslås opphevet. Begrunnelsen er at begrepet profesjonell ikke lenger har relevans. På den måten ønsker NIF å likestille boksing med all annen idrett i Norge, som ikke skiller mellom profesjonelle og amatører.

2. Proffboksing blir underlagt lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoutloven), og Norges bokseforbund får eierskap til all boksing i Norge. Begrunnelsen er at NIF ønsker å sidestille boksing med andre kampidretter med knockout, og NIF forutsetter at idretten skal foregå etter idrettens bestemmelser.

3. Idrettsstyret vil be om samlet å få møte Knockoutnemda vedr. en nærmere gjennomgang av både nåværende og eventuelt fremtidige retningslinjer.