Norges Bokseforbunds Ting | Norges bokseforbund

Norges Bokseforbunds Ting

For første gang i Bergen !
Publisert: fredag 11. mai 2001
Forbundstinget arrangeres sønd. 17. juni på Comfort Hotel Holberg

i Bergen.

Dagen før er det som vanlig avholdt diskusjonsmøte med forskjellige tema.

Frist for å sende inn fullmakt og bestilling er 15.05

Programmet blir slik:

Dommersituasjonen: Innleder: Robert Walstad.

Kvinneboksing: Innleder: Oddvar Ervik/Martin Kitel/Tommy Ness

Klubbtrenere/

Representasjonsoppgaver: Innleder: Odd Haktor Slåke/Martin Kitel.

Åpen post: Dirigent: Ørnulf Hansen.

Lørdags kveld blir det arrangert en båttur fra Bergen til Lysøen og retur.

Her serveres det reker m/tilbehør samt drikke.Påmelding til dette må skje

til forbundskontoret innen 29.05.

Vi håper mange melder seg på til Tinget som for første gang arrangeres

i Bergen, og håper på en fruktbar og engasjert diskusjon om viktige tema

for norsk boksing.

.