NM for ungdom og junior på Raufoss 15.-17. november 2019

Publisert: fredag 01. november 2019
INNBYDELSE TIL Norges mesterskapet i boksing for ungdom og junior boksere 2019. Mesterskapet arrangeres på Raufoss fra 15.11 til 17.11.2019. NB! Vi har pt. utfordringer med å betale deltageravgiften til dette mesterskapet gjennom fagsystemet. Når mesterskapet er avholdt fakturer NBF deltageravgiften manuelt gjennom fagsystemet.   Norges Bokseforbund Innbyr til Norgesmesterskap i boksing for ungdom og junior som arrangeres på Raufoss med Raufoss bokseklubb som teknisk arrangør.  Se program for innveiing overnattingstilbud hvor vi gjør spesielt oppmerksom på at den enkelte klubb selv er ansvarlig for bestilling og betaling av hotell. Uttatte funksjonærer og dommere under mesterskapet er booket inn på deltagerhotellet Clarion Collection Hotel Grand Gjøvik. Raufoss bokseklubb har egen transport mellom hotellet og Raufoss hallen for uttatte funksjonærer og dommere. Clarion Collection Grand Gjøvik Jernbanegata 5, 2821 Gjøvik Telefon: 61 14 00 00 Booking sendes til: line.w@choice.no Booking referanse: Raufoss Bokseklubb Norgesmesterskapet for ungdom og juniorer 2019 arrangeres i Raufosshallen, Adresse: Prøvenvegen 65, 2830 Raufoss Ole Alex Wetten er kontaktperson før og under Norges mesterskapet på Raufoss og treffes på telefon 456 79 218 hele døgnet eller email; ole-alex@live.no ------------------------------------------------ Påmelding til mesterskapet skjer kun gjennom Fagsystemet med påmeldingsfrist 10.11.2019: https://www.bokseklubb.no/ Utøvere som ikke har gyldig lisens gjennom fagsystemet innen påmeldingsfristen 10.11.2019 kan ikke meldes på og får dermed ikke deltatt i Norgesmesterskapet 2019. Klubbene som deltar må ha gyldig klubblisens for 2019/2020 betalt gjennom fagsystemet. Spørsmål vedr. Fagsystemet /startbok og klubblisens rettes til forbundskontoret eller direkte til klubbutvikler i NBF Bjørn Askedalen på telefon: 46918540 eller på email: bjorn.askedalen@nif.idrett.no NB! Vi har pt. utfordringer med å betale deltageravgiften til dette mesterskapet gjennom fagsystemet. Når mesterskapet er avholdt fakturer NBF deltageravgiften manuelt gjennom fagsystemet. Med sportslig hilsen Norges Bokseforbund Odd Haktor Slåke                 Erik Nilsen President                               Generalsekretær --------------------------------------------------------- PROGRAM: UNGDOMS OG JUNIOR NM på Raufoss 2019 Fredag 15. November 14:00               Innveiing jenter           Clarion Collection Grand Gjøvik 14:15               Innveiing gutter           Clarion Collection Grand Gjøvik 16:30               Trekning/infomøte       Clarion Collection Grand Gjøvik 19:00               Transport/Dommere   Clarion Collection Grand Gjøvik 19:30               Dommermøte             Raufoss hallen 20:00               Stevnestart                 Raufoss hallen NB! Pliktig oppmøte for alle klubber med en representant ved trekningen/ Infomøte klokken 16:30 på Clarion Collection Grand Gjøvik   Lørdag 16. November 08:00               Veiing                          Clarion Collection Grand Gjøvik 12:00               Transport Dommere   Clarion Collection Grand Gjøvik 12:30               Dommermøte             Raufoss hallen 13:00               Semifinaler                 Raufoss hallen Søndag 17. November 08:00               Veiing                          Clarion Collection Grand Gjøvik 10:00               Transport Dommere   Clarion Collection Grand Gjøvik 10:30               Dommermøte             Raufoss hallen 11:00               FINALER                    Raufoss hallen --------------------------------------------------------- Norgesmesterskapet i boksing for ungdom og juniorer 2019 Ungdomsklassen: Fra 01.01.2003 til 31.12.2004 Juniorklassen:    Fra 01.01.2001 til 31.12.2002 Deltakeravgift kr 300,- betales ved påmelding gjennom fagsystemet Regelverk: -Bokser møter på innveiing med gyldig startbok med bilde. -Alle jenter må levere egenerklæring ang graviditet på innveiing første dag. Se eget vedlegg -Bokser skal være nybarbert på første innveiing og deretter på hver kampdag. -Hjelm som brukes skal være AIBA godkjent. -Det skal være klart farge skille mellom singlet og bukse -Tannbeskytter kan ikke være rød eller rødfarget. -Tannbeskytter skal være ensfarget eller transparent. *unntak/harmonisering Norges Bokseforbund er underlagt AIBA og vil til enhver tid innrette seg etter de tekniske spesifikasjonene i de internasjonale lovene og reglene. Da Knockoutforskriften har presedens over AIBA sine lover og regler har Norges Bokseforbund pr. 15.01.2017 innført et nasjonalt tilpasset regelverk (NBF nasjonalt tilpasset regelverk, revisjon 1.0 (Dato: 15.01.2017)). Dette regelverket er en harmonisering, presisering og tilpasning av AIBA sitt regelverk: NBF NASJONALT TILPASSET REGELVERK, REVISJON 1.0 (DATO: 15.01.2017) 1 – KO er bare tillatt i aldersgruppen 18-40 år (unntak fra AIBA`s regelverk) Ett unntak hvor vi ikke følger AIBA sitt regelverk, men følger Knockoutforskriften § 10. Aldersgrense (Utøvere skal ikke være under 18 år, eller over 40 år. Nedre aldersgrense for knockout er ikke spesifisert i AIBA sitt regelverk, noe som er i konflikt med norsk lov. NBF følger norsk lov, og har derfor en tilpasning til AIBA sitt regelverk slik at knockout ikke er tillatt i kamper hvor en (eller begge) deltagerne er under 18 år eller over 40 år. Forekommer knockout skal utøver som forårsaker knockouten diskvalifiseres Regelen omfatter alle deltagerne i mesterskapet. 2 – Maksimalt 10 kilo vektdifferanse (unntak fra AIBA`s regelverk) Utøvere skal deles inn i vektklasser med maksimal vektdifferanse mellom utøvere i samme kamp på 10 kg. (ref. knockout-forskriften § 9. Vektklasser) ---------------------------------------------------------------  INFO FRA JURYEN ANGÅENDE UNGDOM OG JUNIOR NM Her kommer viktig info angående vektklasser der antall deltagere overstiger 8 boksere. Juryen må sette kriterier hvis det blir mer enn 8 boksere i en vektklasse, og kriteriene er som følger:
  1. De som ikke har bokset ordinære kamper denne sesongen prioriteres bort først og får ikke delta i den vektklassen. (Se så pkt. 4)
  2. Hvis det er flere boksere uten kamper inneværende sesong vil det bli loddtrekning blant de uten kamper, om hvem som får bokse i vektklassen. Eksempel: 10 innveide og 4 av de har ikke ordinære kamper denne sesongen. Det trekkes da lodd mellom de 4, hvor 2 får anledning til å bokse i klassen med da til sammen 8 boksere. De 2 som ikke blir trukket ut kan gå opp en vektklasse (Se så pkt. 4).
  3. Hvis dette ikke er nok til å skille bokserne, vil de som har minst kamper denne sesongen bli skilt ut fra vektklassen. Eksempel:9 innveide og alle har bokset kamper denne sesongen. Da vil den med minst kamper gå ut av klassen og han kan gå opp en vektklasse (Se så pkt. 4).
  4. De som ikke får delta i sin påmeldte klasse vil ha mulighet til å gå opp en vektklasse, såfremt de klassene ikke er oppfylt med maks 8 boksere.
  5. Om det er boksere som ikke klarer vekten i den klassen de er påmeldt i, vil det ikke være muligheter til å bokse i vektklasser der det er 8 boksere innveid.
Følgende er uttatt som Jury til Norgesmesterskapet
Odd I Misund Box point
Klaus Bareksten Jury
Robert Walstad Jury
Dommere: Connie Renate Aas                                       R/J Jan Myhre                                                     R/J Morten Almås                                               R/J Kristian Olsen                                               R/J Vidar Numme                                               R/J Svein Ivar Riiser                                             J Tomm Sande                                                   J Tom Vangen                                                    J Roar Tangenes                                   Test     J   Sekretariatets ansvar: Raufoss bokseklubb. -Lege under hele mesterskapet -Godkjent vekt som er på plass fra fredag 15.11 klokken 12.00 til og 17.11 klokken 10.00 -Stevnesekretær/startbok kontrollører både på innveiieng og gjennom mesterskapet -Innlandets beste speaker -Tidtager og operatør av gong gong -AIBA godkjente kamphansker. 3 par rød og 3 par blå 10 OZ – 3 par rød og 3 par blå 12 OZ -AIBA godkjente hjelmer. 2 røde og 2 blå. -Egen hanskestasjon med ansvar for rengjøring av hansker/hjelmer mellom kampene -Alle funksjonærer skal være på plass og være operative minimum 30 minutter før stevnestart.