NM for ungdom og junior 16.-18. November 2018 | Norges bokseforbund

NM for ungdom og junior 16.-18. November 2018

Publisert: tirsdag 18. september 2018
INNBYDELSE TIL Norges mesterskapet i boksing for ungdom og junior boksere 2018. Mesterskapet arrangeres i Drøbak fra 16.11 til 18.11.2018. Norges Bokseforbund Innbyr til Norgesmesterskap i boksing for ungdom og junior som arrangeres i Drøbak med Drøbak bokseklubb som teknisk arrangør. Se programmet for hvor vi gjør spesielt oppmerksom på at den enkelte klubb selv er ansvarlig for bestilling og betaling av hotell. Reenskaug Hotell i Drøbak sentrum har ikke kapasitet nok for alle tilreisende deltagere til Norgesmesterskapet. Drøbak Bokseklubb har fremforhandlet en god avtale med gunstige priser for deltagerne på Thon Hotel Ski med bestillingsfrist 17.10.2018. Etter denne datoen gjelder dynamiske priser. Thon Hotel Ski (Bestillingsreferanse: 26654240) ligger 20 minutter unna Drøbak sentrum med bil. (Uttatte funksjonærer og dommere under mesterskapet er booket inn på Reenskaug hotell)   Deltagerne selv er ansvarlige for transport til og fra Thon Hotel Ski og Drøbak.   NB: Fredag 16.11.18 er det felles innveiing /trekning på Reenskaug Hotel fredag. Lørdag 17.11 og søndag 18.11.18 avholder vi innveiing på både Reenskaug Hotel og Thon Hotel Ski klokken 08.00. se program. Norgesmesterskapet for ungdom og juniorer 2018 arrangeres i Drøbak Bokseklubb lokaler. Adresse: Drøbak Bokseklubb Belsjøveien 2,1440 Drøbak. Aleksander Stein er kontaktperson før og under Norges mesterskapet i Drøbak og treffes på telefon 922 29 099 eller email: aleksander.stein@intecpumper.no   Påmelding til mesterskapet skjer kun gjennom Fagsystemet med påmeldingsfrist 09.11.2018 -Utøvere som ikke har gyldig lisens gjennom fagsystemet innen påmeldingsfristen 09.11.2018 kan ikke meldes på og får dermed ikke deltatt i Norgesmesterskapet 2018. -Klubbene som deltar må ha gyldig klubblisens for 2018/2019 betalt gjennom fagsystemet. Spørsmål vedr. Fagsystemet /startbok og klubblisens rettes til forbundskontoret eller direkte til klubbutvikler i NBF Bjørn Askedalen på telefon: 46918540 eller på email: bjorn.askedalen@nif.idrett.no   Med sportslig hilsen Norges Bokseforbund Odd Haktor Slåke                                                                  Erik Nilsen President                                                                               Generalsekretær ----------------------------------------------------------------------------------------------   PROGRAM: UNGDOMS OG JUNIOR NM i DRØBAK 2018 Fredag 16. November 14:00               Innveiing jenter                                  Reenskaug Hotel 14:15               Innveiing gutter                                 Reenskaug Hotel 16:30               Trekning/ infomøte                             Reenskaug Hotel 19:00               Transport/Dommere                          Reenskaug Hotel 19:30               Dommermøte                                     Drøbak Boksehall 20:00               Stevnestart                                         Drøbak Boksehall NB! Pliktig oppmøte for alle klubber med en representant ved trekningen/ Infomøte klokken 16:30 på Reenskaug Hotel Lørdag 17. November 08:00               Veiing                                                 Reenskaug Hotel og Thon Hotel Ski 13:00               Transport Dommere                           Reenskaug Hotel 13:30               Dommermøte                                      Drøbak Boksehall 14:00               Semifinaler                                         Drøbak Boksehall Søndag 18. November 08:00               Veiing                                                 Reenskaug Hotel og Thon Hotel Ski 10:00               Transport Dommere                           Reenskaug Hotel 10:30               Dommermøte                                     Drøbak boksehall 11:00               FINALER                                           Drøbak boksehall ---------------------------------------------------------------------------------------------- REGLER Ungdomsklassen: Fra 01.01.2002 til 31.12.2003 Juniorklassen:       Fra 01.01.2000 til 31.12.2001 Deltakeravgift kr 300,- betales ved påmelding. -Bokser møter på innveiing med gyldig startbok med bilde. -Alle jenter må levere egenerklæring ang graviditet på innveiing første dag. Se eget vedlegg -Bokser skal være nybarbert på første innveiing og deretter på hver kampdag. -Hjelm som brukes skal være AIBA godkjent. -Det skal være klart farge skille mellom singlet og bukse -Tannbeskytter skal ikke være rød eller rødfarget *unntak/harmonisering Norges Bokseforbund er underlagt AIBA og vil til enhver tid innrette seg etter de tekniske spesifikasjonene i de internasjonale lovene og reglene. Da Knockoutforskriften har presedens over AIBA sine lover og regler har Norges Bokseforbund pr. 15.01.2017 innført et nasjonalt tilpasset regelverk (NBF nasjonalt tilpasset regelverk, revisjon 1.0 (Dato: 15.01.2017)). Dette regelverket er en harmonisering, presisering og tilpasning av AIBA sitt regelverk: NBF NASJONALT TILPASSET REGELVERK, REVISJON 1.0 (DATO: 15.01.2017) 1 – KO er bare tillatt i aldersgruppen 18-40 år (unntak fra AIBA`s regelverk) Ett unntak hvor vi ikke følger AIBA sitt regelverk, men følger Knockoutforskriften § 10. Aldersgrense (Utøvere skal ikke være under 18 år, eller over 40 år. Nedre aldersgrense for knockout er ikke spesifisert i AIBA sitt regelverk, noe som er i konflikt med norsk lov. NBF følger norsk lov, og har derfor en tilpasning til AIBA sitt regelverk slik at knockout ikke er tillatt i kamper hvor en (eller begge) deltagerne er under 18 år eller over 40 år. Forekommer knockout skal utøver som forårsaker knockouten diskvalifiseres Regelen omfatter alle deltagerne i mesterskapet. 2 – Maksimalt 10 kilo vektdifferanse (unntak fra AIBA`s regelverk) Utøvere skal deles inn i vektklasser med maksimal vektdifferanse mellom utøvere i samme kamp på 10 kg. (ref. knockout-forskriften § 9. Vektklasser)   Her kommer viktig info angående vektklasser der antall deltagere overstiger 8 boksere. Juryen må sette kriterier hvis det blir mer enn 8 boksere i en vektklasse, og kriteriene er som følger:
  1. De som ikke har bokset ordinære kamper denne sesongen prioriteres bort først og får ikke delta i den vektklassen. (Se så pkt. 4)
  2. Hvis det er flere boksere uten kamper inneværende sesong vil det bli loddtrekning blant de uten kamper, om hvem som får bokse i vektklassen. Eksempel: 10 innveide og 4 av de har ikke ordinære kamper denne sesongen. Det trekkes da lodd mellom de 4, hvor 2 får anledning til å bokse i klassen med da til sammen 8 boksere. De 2 som ikke blir trukket ut kan gå opp en vektklasse (Se så pkt. 4).
  3. Hvis dette ikke er nok til å skille bokserne, vil de som har minst kamper denne sesongen bli skilt ut fra vektklassen. Eksempel:9 innveide og alle har bokset kamper denne sesongen. Da vil den med minst kamper gå ut av klassen og han kan gå opp en vektklasse (Se så pkt. 4).
  4. De som ikke får delta i sin påmeldte klasse vil ha mulighet til å gå opp en vektklasse, såfremt de klassene ikke er oppfylt med maks 8 boksere.
  5. Om det er boksere som ikke klarer vekten i den klassen de er påmeldt i, vil det ikke være muligheter til å bokse i vektklasser der det er 8 boksere innveid.
---------------------------------------------------------------------------------------------- INFO FRA JURYEN  Følgende er uttatt som Jury til Norgesmesterskapet: Odd I Misund, Jury/box point Klaus Bareksten, Jury Sekretariatets ansvar: Drøbak Bokseklubb -Lege under hele mesterskapet -Stevnesekretær/startbok kontrollører både på innveiing og gjennom mesterskapet -Tidtager og operatør av gong-gong -AIBA godkjente kamphansker 3 par rød og 3 par blå 10 OZ -AIBA godkjente hjelmer 2 røde og 2 blå. -Egen hanskestasjon med ansvar for rengjøring av hansker/hjelmer mellom kampene -Alle funksjonærer skal være på plass og være operative minimum 30 minutter før start