NBF stopper strømming av yngre breddeutøvere | Norges bokseforbund

NBF stopper strømming av yngre breddeutøvere

Publisert: fredag 20. januar 2023
Norges Bokseforbund stopper strømming (Videostreaming) av kamper i breddeidretten av alle som ikke er seniorutøvere. Dette gjelder for alle stevner/turneringer som våre medlemsklubber arrangerer.

-Idretten ønsker å være helt trygge på at strømming av breddeidretten i aldersbestemte klasser skjer innenfor trygge rammer. Vi vil nå gjøre grundige undersøkelser av ubesvarte spørsmål og risikoforhold, herunder det som er løftet frem i media den siste tiden. I mellomtiden settes strømming av breddeidretten i aldersbestemte klasser på vent.

*Grensen settes til seniorklassen, fordi da vet vi at alle utøverne er minst 18 år. I juniorklassen vil det være en miks av 16,17 og 18-åringer.
*Det er ikke ved noen tilfeller tillatt å strømme kamper fra diplom eller ungdomsklassene.
*Det er ikke tillatt å strømme kamper av utøvere i juniorklassen (Unntak offisielle nasjonale NBF arrangement: Norgesmesterskap, Rekruttmesterskap eller landskamper).
*Ved breddeidrett i seniorklassen skal det før stevnet innhentes dokumentasjon og bekreftelse fra utøverne om at de godtar streaming.

----------------------------------
6 Særforbund stopper strømming av all breddeidrett under 18 år: https://www.fotball.no/.../idretten-setter-stromming-av.../
Flere kommuner sier nei til strømming av de under 18 år: https://www.vg.no/sport/i/Q754gJ/storkommuner-med-mygame-nei
NIF`s regler og forklaring om strømming: https://www.idrettsforbundet.no/.../nye-retningslinjer.../
NIF`s overordnede retningslinjer for filming av breddeidrettsarrangement: https://www.idrettsforbundet.no/.../overordnede...
----------------------------------

INFO: Det er forskjellig navngivning på norsk og engelsk med henhold til klassifisering av aldersgrupper:
Engelsk Norsk
Elite = Senior (fom det året man blir 19 år)
Youth = Junior (fom det året man blir 17 år)
Junior = Ungdom (fom det året man blir 15 år)