NBF søker teknisk arrangør til Rekruttmesterskapet 15. til 17. februar 2019 | Norges bokseforbund

NBF søker teknisk arrangør til Rekruttmesterskapet 15. til 17. februar 2019

Publisert: onsdag 21. november 2018
Gjelder ikke lengre: Norges Bokseforbund søker teknisk arrangør til Rekruttmesterskapet 15. til 17. februar 2019 TILDELT DRØBAK BOKSEKLUBB Norges bokseforbund har vedtatt følgende endring: Nybegynnermesterskapet i boksing endrer navn til Rekruttmesterskapet som inkluderer at ungdomsboksere kan delta. Rekruttmesterskapet inkluderer og inviterer alle ordinære boksere fra ungdom til senior i samme klasseinndeling som tidligere har vært gjeldende i nybegynnermesterskapet med inndeling etter erfaring. Vi fortsetter med klassene 0-7 kamper og 8- 15 kamper. Norges bokseforbund søker nå etter en eller flere klubber som sammen tar på seg ansvaret til å være teknisk arrangør av historiens første Rekruttmesterskap i boksing fra 8. til 10. februar 2019. De siste årene med nybegynnermesterskapet har antall deltagere ligget på cirka 70 boksere. Når vi endrer og inkluderer ungdomsboksere til Rekruttmesterskapet fra 2019 er målsetningen 100 deltagere med ordinær startbok hvor innledende runde starter fredag ettermiddag/kveld, semifinaler og finaler bokses på lørdag og søndag. Fordeling av ansvar for Rekruttmesterskapet 2019: -NBF er ansvarlig for uttaket og alle kostnadene for jury/ operatør til scoringsmaskin/dommere under Rekruttmesterskapet. -NBF er ansvarlig og bekoster medaljer/diplomer og pokaler til beste bokserne. -NBF er ansvarlig for invitasjonen til Rekruttmesterskapet -NBF er ansvarlig for fagsystemet hvor alle påmeldinger/lisenser blir registrert. Teknisk arrangør har ansvar for følgende oppgaver med de kostnadene som tilkommer: -Teknisk arrangør kan være en eller flere klubber i en region som samarbeider om mesterskapet. -Idrettshall/egnet lokale for avholdelse av Rekruttmesterskapet. -Boksering og oppsett etter AIBA reglementet/ tilgang til kopimaskin i hallen -Lege under hele mesterskapet -Kaffe og kaldt drikke og enkel bevertning for dommere og funksjonærer i hallen under mesterskapet. -Fremforhandle avtale med egnet hotell/overnatting hvor NBF sin samarbeidspartner/sponsor Thon Hotels er første prioritet (NBF kan bistå teknisk arrangør om dette er ønskelig). -Speaker-tidtagere og sekretær til startbøker og diplom skriving. -Teknisk arrangør har alle inntektene som tilfaller gjennom billettsalg/kafeteria/sponsor/loddsalg. -Sponsorat må følge Norsk lovgivning og etterkomme NIF/NBF lover og regler. Vi gjør oppmerksom på at dette også innebefatter ingen markedsføring og salg av kosttilskudd under alle våre arrangementer.   Er det spørsmål vedrørende Rekruttmesterskapet 2019 er det bare å ta kontakt 24/7 med undertegnede Vennlig hilsen Erik Nilsen Generalsekretær Norges Bokseforbund Phone: +47 90 58 12 30 Phone: +47 21 02 97 70