NBF søker arrangør til Rekruttmesterskapet 7.-9. februar 2020

Publisert: tirsdag 01. oktober 2019
Norges bokseforbund søker teknisk arrangør til Rekruttmesterskapet 7. til 9. februar 2020 Rekruttmesterskapet inkluderer og inviterer alle ordinære boksere fra ungdom til senior i samme klasseinndeling som tidligere har vært gjeldende i nybegynnermesterskapet med inndeling etter erfaring. Vi fortsetter med klassene 0-7 kamper og 8- 15 kamper Norges bokseforbund søker nå etter en eller flere klubber som sammen tar på seg ansvaret til å være teknisk arrangør av Rekruttmesterskap i boksing fra 7. til 9. februar 2020. Vi starter Rekruttmesterskapet fredag 7 februar klokken med innveiing fra klokken 17.00 til 19.00 med påfølgende ledermøte og trekning. Rekruttmesterskapet bokses lørdag 8 februar og søndag 9 februar.   Fordeling av ansvar for Rekruttmesterskapet 2020: -NBF er ansvarlig for uttaket og alle kostnadene for jury/ operatør til scoringsmaskin/dommere under Rekruttmesterskapet. -NBF er ansvarlig og bekoster medaljer/diplomer og pokaler til beste bokserne. -NBF er ansvarlig for invitasjonen til Rekruttmesterskapet -NBF er ansvarlig for fagsystemet hvor alle påmeldinger/lisenser blir registrert.   Teknisk arrangør har ansvar for følgende oppgaver med de kostnadene som tilkommer: Teknisk arrangør kan være en eller flere klubber i en region som samarbeider om mesterskapet. -Idrettshall/egnet lokale for avholdelse av Rekruttmesterskapet. -Boksering og oppsett etter AIBA reglementet/ tilgang til kopimaskin i hallen -Lege under hele mesterskapet -Kaffe og kaldt drikke og enkel bevertning for dommere og funksjonærer i hallen under mesterskapet. -Fremforhandle avtale med egnet hotell/overnatting hvor NBF sin samarbeidspartner/sponsor Thon Hotels er første prioritet. NBF kan bistå teknisk arrangør om dette er ønskelig. -Speaker-tidtagere og sekretær til startbøker og diplom skriving. -Teknisk arrangør har alle inntektene som tilfaller gjennom billettsalg/kafeteria/sponsor/loddsalg. Sponsorat må følge Norsk lovgivning og etterkomme NIF/NBF lover og regler. Vi gjør oppmerksom på at dette også innebefatter markedsføring og salg av kosttilskudd under alle våre arrangementer.   Er det spørsmål vedrørende Rekruttmesterskapet 2020 er det bare å ta kontakt 24/7 med undertegnede   Vennlig hilsen Erik Nilsen Generalsekretær Norges Bokseforbund Phone: +47 90 58 12 30 Phone: +47 21 02 97 70