Mental Helse Ungdom-prosjektet «Slagkraft» kommer til Trondheim og Bergen | Norges bokseforbund

Mental Helse Ungdom-prosjektet «Slagkraft» kommer til Trondheim og Bergen

Publisert: fredag 20. oktober 2023

Mental Helse Ungdom-prosjektet «Slagkraft», hvor formålet er å informere ulike instanser om at et slikt lavterskeltilbud med boksing kan være et effektivt velferdstiltak for barn og unge. https://mentalhelseungdom.no/vare-prosjekter/slagkraft/

Fredagen før @Legacy Box Cup skal det holdes et gratis informasjonsseminar om prosjektet i Trondheim sentrum. @Sunniva Hofstad kommer for å fortelle litt om sine erfaringer med mental styrke i forhold til boksing, i tillegg til Ulf Johansen som forteller om boksetrening i forebyggende helsearbeid.

Tirsdag 7.november er det et lignende gratis seminar i Bergen, der flere boksepersoner fra Bergen blir med, i tillegg til en barneskolelærer fra Bergen som er svært engasjert i prosjektet og vil starte et lignende initiativ.

Påmeldinglink til respektive GRATIS seminarene:

Seminar i Trondheim 7.oktober:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=isFl2ccO502ICuw3iNLZXvrsstKP4apBrNiBab9jzQ1UMDdEOU9USkpDQ0NWRVk2RUQ2NEhSMDBOSy4u

Seminar i Bergen 7.november:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=isFl2ccO502ICuw3iNLZXvrsstKP4apBrNiBab9jzQ1URURMVTdNMUM3VDcxSzVRSEtWWDYzUEVIVC4u


Slagkraft-prosjektet startet i 2021 med midler fra stiftelsen Dam. Slagkraft kombinerer boksetrening og gruppesamtale for å bidra til mestringsfølelse og refleksjon samt økt fysisk aktivitet. Dette er med på å bedre den mentale helsen hos barn og unge. I dag arrangeres Slagkraft som et gratis aktivitetstilbud på flere skoler og fritidsklubber i Oslo. Prosjektet har lav kostnad og er lett å gjennomføre.

Prosjektkoordinator:
Madeleine Angelsen
madeleine.angelsen@mhu.no
+47 47234028

https://mentalhelseungdom.no/vare-prosjekter/slagkraft/
https://mentalhelseungdom.no/

---------------------------------