Med ønske om et Godt Nytt år fra President Odd Haktor Slåke | Norges bokseforbund

Med ønske om et Godt Nytt år fra President Odd Haktor Slåke

Vi er halvveis i boksesesongen og året 2012 er på vei til å ebbe ut. Det har vært et begivenhets rikt år med mange mål og utfordringer for våre boksere, litt avhengig av på hvilket nivå man konkurrerer. For tredje året på rad øker antall medlemmer og startbøker, men potensialet til å øke mer er absolutt til stede. Vi i boksefamilien vet vi har en svært spennende og krevende idrett å tilby, en idrett som kjennetegnes av godt trente utøvere, engasjerte trenere og ledere og hvor toleransen og respekten for hverandre er en svært viktig del av kulturen.
Publisert: torsdag 27. desember 2012

Sammen, klubbene, kretsene og forbundet har vi en viktig jobb å gjøre med å heve nivået på Norsk boksing.  Styret i NBF har, med tiltredelse første januar, tilsatt Erik Bredler som ny Sportssjef/Landslagstrener for å være med å utvikle Norsk boksing både sportslig og organisatorisk. På nyåret vil vi få på plass en Kvinne Landslagstrener, og litt senere ut på våren en ny Generalsekretær etter Oddvar.

AIBA, det internasjonale bokseforbundet, har i den senere tid «omstrukturert» og tillagt de nasjonale særforbundene flere nye oppgaver. Ny metodikk for dømming, fjerning av hjelm og nye konkurranseformer er bare noe av det som vil bli innført. I tillegg er det, blir det, krav om godkjent videre utdannelse av trenere, dommere og ledere for å kunne delta internasjonalt. Også dette skal vi sammen klare å gjennomføre.

Vi har i den senere tid klart å etablere flere bokseturneringer rundt i landet og de er det veldig viktig å støtte opp om. Legg de inn i konkurranse planene for klubben, det fortjener de klubbene som tar denne jobben. Likeledes oppfordres det til å avholde stevner rundt i klubbene.

Med et nytt år kommer også tiden for Idrettsregistreringen og klubbenes innrapportering av antall medlemmer. Dette er svært viktig og alle klubber må klare å inn innrapportere for å synliggjøre størrelsen på Norsk Boksing.

Til slutt vil jeg sende en takk til Dere alle for innsatsen dere gjør for boksesporten og miljøet rundt, det være seg om du er utøver, trener, dommer, leder eller medlem som alltid stiller opp for klubben din.


Sammen skal vi jobbe videre med nye utfordringer til beste for Norsk Boksing.

 

På vegne av Norges Bokseforbunds styre og Oddvar, ønsker jeg dere alle ett GODT NYTT ÅR!

 

Odd Haktor Slåke

President