Med ønske om en god jul og ett godt nytt år | Norges bokseforbund

Med ønske om en god jul og ett godt nytt år

Året 2008 ebber ut, vi går inn i et nytt år med nye muligheter og kampglød. Vi må alle erkjenne at verden og tiden går videre og ikke dvele for mye med at kanskje var allting så mye bedre før. President Hactor Slaake
Publisert: tirsdag 23. desember 2008


NBFs styre har som policy å gjennomføre mange treningssamlinger fremover fordi vi tror at samlingene vil motivere og utvikle våre boksere. Med samlinger minimum en gang i måneden, og med turneringer tilpasset norsk nivå, så har vi så langt i sesongen hatt ett godt opplegg for våre beste junior- og seniorboksere.

Men det er med boksing som med annen idrett, det er i klubbene arbeidet med å rekruttere og å utvikle idrettsutøveren ligger. Det å få bygd gode bokseklubbmiljøer med høy kompetanse, vil bli svært viktig i fremtiden og må være det viktigste arbeidet NBF kan bidra til. Dette arbeidet, gjennom vår utdanningskomité, har vi en plan på. For å lykkes med å utvikle klubbene så må vi gjøre en kraftinnsats for å rekruttere flere trenere og ledere som kan delta og se hvilken flott idrett boksing er.

Samarbeide og kommunikasjon med våre landslagstrenere Max Mankowic og Erik Dahlen, som på engasjert og så godt som frivillige vilkår gjør en kjempejobb, er helt nødvendig for å utvikle norsk boksing videre.

De norske bokseturneringene som nå er etablert av B-30, Pors boksegruppe og Ufan BK er svært viktig å støtte opp om, og det oppfordres til alle klubber å melde seg på.

For at boksing skal kunne fremstå som en del av norsk idrett, så må vi registrere våre medlemmer. Det vil si at alle klubber må ta ett krafttak med å rekruttere medlemmer og melde det inn på idrettsregistreringer på nyåret.

Den norske boksefamilien er ikke så stor, men med fokus på ærlighet, trygghet, gjensidig respekt og i en sport som krever topp fysiske og mentale ferdigheter, skal vi sammen sørge for at verdens mest krevende sport vokser videre i Norge.


Hilsen
Odd Haktor Slåke
President