Knock-out forskriften er endret | Norges bokseforbund

Knock-out forskriften er endret

VIKTIG INFORMASJON:Det er en gledens dag for norsk boksing! Regjeringen varslet på fredag 03.10.14 endringer i Knock-out forskriften. Disse endringene er allerede implementert, som igjen betyr at vi umiddelbart fjerner hjelmen for senior herrer og de kan dermed bokse kamper i Norge igjen.
Publisert: mandag 06. oktober 2014


Fra og med nå betyr dette følgende:

1) NBF fjerner hjelmen for senior herrer (ref. AIBA-lovgivning)
2) Klubber kan arrangere kamper på norsk jord for senior herrer uten hjelm.
3) Boksere (senior herrer) fra klubber i andre land kan komme til Norge for å delta i arrangement.


Gjenstående utfordringer:
1) Landslagene må vente litt til!
NBF er fortsatt utestengt fra AIBA, med de begrensninger det gir for Forbundsboksere, Forbundsdommere og landslagene generelt. Men vi er i en prosess med AIBA og Kulturdepartementet for å få opphevet suspensjonen. Dette er i prinsippet en papirøvelse, og vi tror utestengelsen vil bli opphevet innen rimelig tid.

2) Det åpnes for å bokse til og med 40 år, men detaljene er enda ikke klare!
Forskriften gir muligheter for å bokse etter fylte 34 år, men detaljene er enda ikke klare. NBF må søke individuelt for hver enkelt bokser, men vi vet ikke hvordan dette behandles i henhold til forskriften. I tillegg er ikke den nye knockout-nemda konstituert, slik at vi vet ikke hvem og hvordan dette skal godkjennes. Dette betyr at i praksis at NBF ikke vil søke om unntak for noen boksere over 34 år før detaljene i regelverket er klart. Dette antar vi at blir klart i løpet av januar 2015, og vi vil straks kommunisere når det kommer mer informasjon om når og hvordan dette skal gjøres.Dette har vært en meget komplisert, tung og lang prosess som vi snart er ferdig med. Det gjenstår enda litt arbeid for å være helt i mål, men vi føler oss rimelig sikre på et godt resultat.   

Alt arbeidet er utført av NBF`s Proffboksekommisjon bestående av Haktor Slåke og Frank Robert Walstad (samt god hjelp av Generalsekretær Erik Nilsen).

------------------------------------

Linker:

Pressemelding, 03.10.2014 Nr.: 84/14 Regjeringen gjør endringer i knockoutforskriften

Her finnes den gamle knockoutforskriften på Lovdatas nettsider, men denne vil altså oppdateres etter hvert:
http://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-1013