Klubbinntekter - Flere voksne for deltakelse i drift av klubben | Norges bokseforbund

Klubbinntekter - Flere voksne for deltakelse i drift av klubben

Det gjøres svært mye bra for å skaffe inntekter i flere klubber, men ikke alle. Dette går hånd i hanske med stor aktivitet på breddeplan i de samme klubbene. Ideer om hvordan drifte en klubb med resultat inntekter for nettopp en god aktivitet i klubben får dere ved tettere samarbeid for ideer og praktiske råd fra de som lykkes med dette arbeidet.
Publisert: torsdag 18. september 2014

Det kan være en erkjennelse at dugnadsånden er på hell for klubbene hva gjelder å få inn sårt trengte kroner. - Da er det avgjørende å finne andre inntekstmuligheter.

 

Trenere for drift av aktivitetene er en utfordring.

Betal treneren, så vil han være der. Treneren kan da gjerne rekrutteres gjennom boksere som ikke lenger er konkurranseboksere.

 

Kontingent, treningsavgift, kursavgift fra deltakerne er da en forutsetning. Det skal koste å trene fordi det gis så mye tilbake i form av utstyr, anlegg, trenere at dette forstår alle. Se til ”konkurrerende” idretter, for eksempel Tae Kwon Do. Disse har suksess, kanskje også fordi det koster litt å være med. Dette gir stolthet, tilhørighetsopplevelse, stolthet for den enkelte.

Erfaringer fra dette viser at det fortsatt er en idrett for alle og at personlig økonomi ikke setter en stopper for deltakelse.

 

Noen ideer samlet fra forskjellige klubber:

·         Typer terningspartier kan være

o   Mosjonistpartier

o   Bokseskole (barn, ungdom, voksne, andre idretter, bedrifter etc.)

o   Barn sammen med foreldre (dette er visstnok en stor suksess og vil også kunne bidra til voksenhjelp for drift av klubben til ulike administrative oppgaver som alle klubber sårt trenger)

o   Fitnesboksing

o   Privattimer (viser seg også å være mulig for boksing spesifikt)

o   Kurstilbud for bedrifter

 

Mange av de ovennevnte aktivitetene gir gode muligheter også for tilskudd gjennom

Post 3 midler. Informasjon om dette ligger her på hjemmesiden vår. Ta også gjerne kontakt med forbundskontoret for praktisk hjelp.

 

Enkelte områder i Norge hvor det er store, lokale fleridrettsklubber, kan disse også være interessert i å få boksing under paraplyen. - Hvis dere sliter med klubbdriften så kan en løsning være å komme inn som en særidrett i en mangeidrettsklubb lokalt og som dere vet driver meget godt, har god aktivitet.

 

Det er alltid behov for voksne til å drifte klubben.

Disse har tradisjonelt blitt forsøkt rekruttert fra miljøet. Utover dette kan det ligge et potensiale i voksne fra ”utsiden”

·         Noen ideer for dette

o   Foreldre, pårørende til barn, unge som er i klubben

o   Mosjonister som liker miljøet

o   Engasjerte personer du møter i arbeid, skole, vennekretsen

 

  

Hilsen
Leder Markedskomiteen
Svein Ivar Riiser