Klubber/lag Grasrotandelen VIKTIG | Norges bokseforbund

Klubber/lag Grasrotandelen VIKTIG

Idrettslagenes registrering i Frivillighetsregisteret - Grasrotandelen: Her må klubbene selv foreta en registrering
Publisert: fredag 19. desember 2008
1. mars 2009 får alle som spiller Norsk Tippings spill, mulighet til å velge et idrettslag eller forening som skal få inntil 5 prosent av spillinnsatsen. Dette er en god mulighet for idrettslagene til å skaffe seg ekstra midler til aktivitet. For å delta i ordningen må idrettslag på forhånd være registrert i Frivillighetsregisteret. Elektronisk registrering i Frivillighetsregisteret starter 1. desember. Utfyllende informasjon fra NIF vil bli gitt 21. november.
 
På medlemsmøtet i Frivillighet Norge mandag 10. november opplyste statsråd Trond Giske at den elektroniske registreringen i Frivillighetsregisteret åpner 1. desember. Det vil ikke bli krevet registreringsgebyr ved denne første innmeldingen i Frivillighetsregisteret.
 
NIF vil motta et generelt informasjonsgrunnlag fra Brønnøysundregistrene mandag 17. november. Vi vil så tilrettelegge informasjonen og gi våre anbefalinger til idrettslagene i en fullstendig informasjon som publiseres fredag 21. november på idrett.no. Denne informasjonen vil også bli sendt ut via e-post direkte til idrettslagene. NIF vil etablere en supporttelefon som vil være operativ fra 1. desember for å kunne bistå idrettslagene i arbeidet.
 
Frivillighetsregisteret er tett integrert med Enhetsregisteret. Informasjonen vår vil blant annet fortelle hvilke informasjoner man må innhente før registrering starter. For de organisasjonsleddene som allerede er registeret i Enhetsregisteret, vil arbeidet bestå i å supplere med informasjon som er spesifikt rettet mot Frivillighetsregisteret. Det første registreringsåret må idrettslagene gjøre dette arbeidet i tillegg til den ordinære Idrettsregistreringen. Statsråd Giske bekreftet på møtet 10. november at de lokale organisasjonene i fremtiden skal slippe slikt dobbeltarbeid, og at vedlikeholdet i Frivillighetsregisteret fra neste årsskifte skal kunne skje ved at det utveksles data direkte mellom idrettens sentrale registre og Brønnøysundregistrene.
 
Norsk Tipping vil innføre ”Grasrotandelen” fra 1. mars 2009. De som spiller registrert på Norsk Tippings spill med sitt spillkort, vil kunne dedikere 5 prosent av innsatsen til en lokal frivillig organisasjon. For at dette skal bli mulig, må idrettslagene være registrert og godkjent i Frivillighetsregisteret. NIF vil anbefale at idrettslagene registrerer seg før nyttår.
 
Det er viktig for idrettslagene å være tidlig på banen, slik at man kan mobilisere medlemmer og lokalmiljøer, og tilføre kjærkomne midler til den lokale idretten. NIF forbereder også informasjon rettet mot det enkelte medlem, slik at medlemsorganisasjonene kan mobilisere sine medlemmer fram mot 1. mars.