Kartlegging av kompetanse til alle trenere - Spørreundersøkelse starter nå | Norges bokseforbund

Kartlegging av kompetanse til alle trenere - Spørreundersøkelse starter nå

Publisert: fredag 01. september 2017
Til alle trenere og instruktører i norsk idrett: “Profiling Coaches of Norway” (ProCoN) er en spørreundersøkelse som gjennomføres av Høgskolen i Innlandet og Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Målet med ProCoN er å få bedre kunnskap om alle kvinnelige og mannlige trenere i Norge, dette for at NIF og SF ønsker å gi et bedre tilbud til norsk idrett og legge til rette for en trenerutvikling som er i samsvar med behovene i idretts-Norge. Prosjektet skal være ferdig høsten 2018 og forskningsresultatene skal være med å forsterke Trenerløypa. Vi ønsker derfor å få bedre kjennskap til din erfaring og utvikling som trener, så vel som din utøvererfaring. Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre undersøkelsen. En egen invitasjon til deltagelse i undersøkelsen blir i disse dager sendt ut til flere tusen trenere via e-post. E-mail adressene har Høgskolen i Innlandet fått fra særforbundene, formidlet via NIF. For de som ikke mottar denne er deltagelse mulig ved å følge en invitasjon som blir delt i sosiale medier senere. Dette er en unik mulighet for deg til å påvirke fremtidig trenerpraksis i Norge, så ta del i undersøkelsen og del dine opplevelser fra det å være trener. Innsamlingsprosessen videre: ·         Første påminnelse sendes fra HII til de som ikke har svart i første runde:  Onsdag 6. September. ·         Andre påminnelse går ut fredag  15. september som ikke har svart på runde 2. ·         Om ca. 2 uker sender HII en direkte link til spørreskjemaet som legges ut på nettsider og sosiale medier – Norges Bokseforbund formidler linken på våre sider. På denne måten får vi tak på trenere som ikke vi har hatt emailer til, eller at de ikke har fått undersøkelsen av en eller annen grunn, og ikke minst trenere som ikke er registrert i idrettens systemer. Det kan være trenere som har sluttet, har opphold fra trenergjerningen, eller foreldre/foresatte trenere, aktivitetsledere uten utdanning. Det er meget viktig at alle trenere svarer på denne undersøkelsen slik at vi kan få inn nok data til å vurdere situasjonen riktig.