JULEHILSEN | Norges bokseforbund

JULEHILSEN

På vegne av Norges Bokseforbund ønsker jeg allevåre boksevenner og samarbeidspartnere en riktigGOD JUL og et framgangsrikt GODT NYTTÅR. Med hilsenØrnulf HansenPresident
Publisert: fredag 22. desember 2006