Jr/Sr NM 2021: Alle boksere og dommere skal testes for Covid-19 før mesterskapet! | Norges bokseforbund

Jr/Sr NM 2021: Alle boksere og dommere skal testes for Covid-19 før mesterskapet!

Publisert: tirsdag 16. november 2021

Alle boksere og dommere må ta en Covid-19 hurtigtest utført av testpersonell på fredag 19. november før innveiing, og denne må være negativ (ikke påvist Covid-19) for å få delta i mesterskapet.


Medisinsk Komite i NBF har vedtatt at alle deltagere og dommere skal testes, og man får ikke lov til å delta i dette mesterskapet med positiv Covid-19 test.


Hvordan og hvor testes det:
Det testes for Covid-19 kun på fredag før innveiing i perioden 10:00-14:00. NBF stiller med testutstyr og testpersonell på fredagIdrettens hus 10:00-14:00. Utøvere og dommere må ha med seg enten startbok/dommerbok/pass/førerkort med bilde for å identifisere seg når prøven tas. Det anbefales å ha minst mulig nær fysisk kontakt med personer utenfor egen kohort, gjennom hele mesterskapet!

---------------------------------------------
Resultater av Covid-19 hurtigtest:
*Ved negativ test (ikke påvist Covid), så er utøveren klarert til å delta og kan fortsette til innveiingen når den starter.

*Ved positiv test (påvist Covid), så skal det straks utføres en test nummer to.
-> Hvis også test nummer to er positiv, så får ikke utøveren være med i dette mesterskapet.
-> Hvis test nummer to er negativ, så er utøveren klarert til å delta i mesterskapet, og kan fortsette til innveiingen når den starter.
---------------------------------------------


Test dere før avreise
Det anbefales sterkt at utøvere og dommere tester seg selv med en hurtigtest på torsdag 18. november FØR dere reiser til Molde, for å avdekke om dere potensielt har Covid-19. Ved positiv test så anbefales dere sterkt å bli hjemme, slik at man ikke smitter andre deltagere og setter også de ute av mesterskapet.

Begrensninger/påbud rundt og i ringen
Det vil være et «field of play» rundt ringen i Idrettens hus. Her er det bare lov for funksjonærer å bevege seg fritt, samt de 2 bokserne og deres trenere som deltar i kampen som pågår i ringen. Ingen andre kan bevege seg innenfor dette området!

Alle i «field of play» skal ha munnbind og hansker. Det er unntak for boksere i ringen samt noen funksjonærer som fks. speakertjeneste og kommentatorer.

Innveiing
Klokken 14:00 fredag 19. november 2021 på Idrettens hus i Molde.