Invitasjon til boksestevne i Oslo | Norges bokseforbund

Invitasjon til boksestevne i Oslo

Lørdag 15. desember 2012 blir det stevne i Oslo BK`s boksehall på Jordal.
Publisert: onsdag 28. november 2012

PROGRAM: 
KL. 1000 - 1200 VEIING
KL. 1300 STARTER MED MERKEKAMPER

 

ÅPENT FOR MERKEKAMPER - DIPLOMKAMPER OG ORDINÆRE KAMPER

PÅMELDING SENDES: Norges Bokseforbund 0840 Oslo
 e-mail:
oddvar.ervik@nif.idrett.no      fax 21029771
eller Oslo BK e-mail:
max.mankowitz@jordal.gs.no   


Klubbene bes melde inn sine kampledere/dommere til
Klaus Bareksten e-mail:
kbarek@online.no     


Påmeldingsfrist:  mandag 10. desember