Innkalling til Stiftelsesmøte i Bokseregion ØST 15. november 2023 | Norges bokseforbund

Innkalling til Stiftelsesmøte i Bokseregion ØST 15. november 2023

Publisert: fredag 13. oktober 2023

Interimsstyret innkaller herved til stiftelsesmøte i Bokseregion ØST.

Stiftelsesmøte avholdes 15. november 2023 kl 1800 på teams. Påmelding sendes Bjørn Sævik.

Det skal velges et styre som representerer hele regionen. Regionen må videre tilslutte seg Lovnorm for Bokseregion NORD/VEST/ØST/SØR og Formålet for Region NORD/VEST/ØST/SØR. Forslag til styrerepresentanter Bjørn Sævik innen 8. november. Vi ønsker å ta sikte på minimum 40% kvinner og menn til styret.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før stiftelsesmøtet på e-post, som vedlegg til teams innkallingen.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av respektive boksegruppe/bokseklubb i Bokseregion ØST i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret stiftelsesmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til respektive boksegruppe/bokseklubb i Bokseregion ØST.

Hver boksegruppe/bokseklubb har en stemme hver. Pr dags dato er det 37 boksegrupper/bokseklubber i bokseregionen som er tilsluttet Norges Bokseforbund/Norges idrettsforbund. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

Mer informasjon finnes i Lovnormen som vil følge sakslisten. Ved spørsmål som gjelder stiftelses møtet, kan Bjørn Sævik, leder interimsstyret kontaktes på mobil 990 96 214 eller e-postadresse bjosavi@hotmail.com.

Påmeldingsfrist for stemmeberettiget er 14. november 2023. Respektive boksegruppe/bokseklubb videresender link til stiftelsesmøte for de som er interesserte. 

Velkommen til stiftelsesmøte! 

Vennlig hilsen
Bjørn Osvald Askedalen
Klubbutvikling
Norges Bokseforbund
Phone: +47 46 91 85 40
Phone: +47 22 89 57 10
Web : www.boksing.no