Innbydelse til NM Senior og Junior, kvinner og menn 06.-08.mai.2022 | Norges bokseforbund

Innbydelse til NM Senior og Junior, kvinner og menn 06.-08.mai.2022

Publisert: søndag 13. mars 2022

Mesterskapet arrangeres i Ålesund med Ålesund Bokseklubb som teknisk arrangør.

PÅMELDINGSFRIST: Fredag 29. april 2022, det blir ikke anledning til etterpåmelding!

-Seniormesterskapet er for boksere født mellom 01.01.1982 til 31.12.2003
-Juniormesterskapet er for boksere født mellom 01.01.2004 til 31.12.2005

-Rett til å delta har boksere med gyldig startbok for sesongen 2021/2022 hvor deltagers klubb har innbetalt klubblisensen for sesongen 2021/2022.
-Deltagelse i Norgesmesterskapet for seniorboksere krever at bokser har: Minimum 12 måneder med Norsk startbok + har bokset minst 1 kamp i Norge med Norsk startbok.

-Det bokses etter AIBA`s internasjonale reglement med følgende unntak: https://boksing.no/hva-er-boksing/lover-og-regler/

-Det er lukket påmelding til NM senior og junior, og deltagere bokser i den klassen de er påmeldt

NBF må begrense deltagerantallet til 8 i hver klasse
Dersom det blir flere påmeldte enn 8 vil følgende kriterier bli lagt til grunn:
-De som ikke har bokset kamper inneværende sesong får ikke delta.
-Det vil bli en rangering av de 8 boksere som får delta, på grunnlag av tidligere prestasjoner.
-De som ikke får delta i sin påmeldte klasse vil ha mulighet til å gå opp en vektklasse, såfremt klassen ikke er oppfylt med maks 8 boksere.

Det er i denne forbindelse viktig at ev. forfall meldes tidligst mulig. Påmelding til Norgesmesterskapet gjøres gjennom Fagsystemet: https://www.bokseklubb.no/ . Deltager-avgift for boksere i seniormesterskapet og juniormesterskapet er kr 400,-


Med hilsen
Norges Bokseforbund

Odd Haktor Slåke                Erik Nilsen
President                              Generalsekretær

-------------------------------------

PROGRAM

Fredag 06.05.22
Kl. 14.00          Veiing kvinner                Thon Hotel Ålesund
Kl. 14.15           Veiing menn                    Thon Hotel Ålesund
Kl. 16.00          Trekning/teknisk møte     Thon Hotel Ålesund
Kl. 19.30          Dommermøte                  Fagerlihallen
Kl. 20.00          Kvartfinaler/Semifinaler   Fagerlihallen  

Lørdag 07.05.22        
Kl. 08.00          Veiing kvinner                Thon Hotel Ålesund
Kl. 08.15           Veiing menn                     Thon Hotel Ålesund
Kl. 12.30          Dommermøte                  Fagerlihallen
Kl. 13.00          Semifinaler                      Fagerlihallen                                   

Søndag 08.05.22         
Kl. 08.00          Veiing kvinner                  Thon Hotel Ålesund
Kl. 08.15          Veiing menn                      Thon Hotel Ålesund
Kl. 10.30           Dommermøte                 Fagerlihallen
Kl. 11.00           FINALER                         Fagerlihallen
                                  
Det kan komme endringer i oppsatt program ved stor påmelding.

-------------------------------------
Hotell bestilling for helgen 06.08-05. 2022
Klubbene er selv ansvarlig for bestilling og oppgjør av hotell:
Thon Hotel Ålesund
Molovegen 66004 Ålesund

Bestillingskode/referanse: Norgesmesterskapet i Boksing. Referanse: 29836568
Telefon: 71 20 35 00. Thon Hotel Ålesund

-------------------------------------

 Juryen presiserer noen utdrag fra AIBA gjeldende regelverk:
-Deltagerne skal møte nybarberte til innveining.
-Tannbeskytter som brukes skal ikke være rød eller ha rødlig farge.
-Bandasjer er påbudt, ordinære bandasjer eller bandasjering med gasbind.
-Kun AIBA godkjente hjelmer for kvinner og junior menn
-Beltestedet skal være mellom 6- 10 cm og markeres med en annen farge enn singelet og shorts.

-------------------------------------

Følgende er uttatt som jury dommere og funksjonærer:
Jury/Box Point: Odd Inge Misund og Jan Myhre

Kampledere og dommere:
Connie Renate Aas   R/J
Geir Dahlen               R/J
Klaus Bareksten        R/J
Morten Almås            R/J
Vidar Numme            R/J
Tomas Nelson           R/J
Dansk                        R/J
Svensk                      R/J
Erik Rossing                 J

Norges Bokseforbund bestiller overnatting basert på enkeltrom for tilreisende funksjonærer og dommere.

-------------------------------------

 Ålesund Bokseklubb er ansvarlig for:
-Startbok kontrollør-Sekretariat / Diplomskriver
-Speaker
-AIBA godkjente hansker og AIBA godkjente hjelmer/hanskestasjon
-Tidtager
-Stevneleger

Kontaktperson i Ålesund Bokseklubb er Rune Forberg som treffes på telefon: 41 58 27 40 eller på e-post: rune.forberg@dnb.no