Informasjon om spørreundersøkelsen av trenere | Norges bokseforbund

Informasjon om spørreundersøkelsen av trenere

Nå har en e-post med link til spørreskjema blitt sendt ut til alle trenere tilknyttet Norges Bokseforbund som ønsket å delta i undersøkelsen om treners ledelse. Det vil si at undersøkelsen nå er åpen og det er mulighet for å svare på spørreskjemaet. Dersom du ønsker å delta i undersøkelsen, men ikke har blitt tilsendt en e-post eller har problemer med å komme inn på linken til spørreskjemaet, ta kontakt med Anne Tjønndal. E-post: annebere@stud.ntnu.no . Mobil: 917 91 125
Publisert: onsdag 06. november 2013