Idrettsregistreringen i 2013 informasjon om tidsfrister | Norges bokseforbund

Idrettsregistreringen i 2013 informasjon om tidsfrister

Norges idrettsforbund (NIF) vil med dette informere at Idrettsregistreringen i 2013 har følgende frister:
Publisert: lørdag 22. desember 2012

02.01.2013 Brev sendes ut til idrettslag uten kjente e-post adresser

02.01.2013 E-post til Idrettslagene sendes ut

02.01.2013 Idrettsregistreringen i 2013 åpner for idrettslagene

18.01.2013 Varsling på e-post til klubb og grupper dersom de ikke har registrert

25.01.2013 Varsling på e-post til klubb og grupper dersom de ikke har registrert

31.01.2013 Idrettsregistreringen i 2013 stenger for idrettslagene kl 24.00

01.02.2013 Etterregistreringen åpner for særforbundene og idrettskretsene

01.02.2013 Idrettskrets og særforbundene blir informert at registreringen er stengt for idrettslag fra IT

01.02.2013 Utsending av brev fra idrettskretsen til Idrettslag med mangelfull rapportering av medlemstall

28.02.2013 Etterregistreringen stenger for særforbundene og idrettskretsene

28.02.2013 Database stengt og det er ikke lenger mulig å endre noen tall. Neste mulighet er

Idrettsregistreringen i 2014

01.03.2013 Medlemsundersøkelsen i 2013, som utføres av idrettskretsene, starter


Det avholdes informasjonsmøte for særforbundene om Idrettsregistreringen i 2013 torsdag den 29.

november 2012 kl. 9.00 til kl. 10.00 på møterom 2004 på Ullevål stadion. Idrettskretsene vil få innkalling til et eget informasjonsmøte på et senere tidspunkt. Rett etter informasjonsmøtet, fra kl 10.00 til kl 11.00 på samme møtested, arrangerer NIF en Workshop for Idrettsregistreringen i 2013. Det er ingen påmelding til denne.

 

Definisjoner i Idrettsregistreringen i 2013 (medlem, aktiv medlem, innhold i e-post som til idrettslagene etc.) legges ut på www.idrett.no under «Idrettsregistreringen» etter informasjonsmøtet. Det er ingen vesentlige endringer i forhold til tidligere år.

 

NIF minner også om at særforbundene har frist til 30. november 2012 for å endre sine særforbunsspesifikke spørsmål i Idrettsregistreringen. Alle særforbund har fått egen informasjon om dette i e-post datert 29.oktober 2012 fra NIFs IT-avdeling.

 

IT-tekniske spørsmål rettes til: ir@idrettsforbundet.no

 

Øvrige spørsmål rettes til: organisasjon@idrettsforbundet.no

Med hilsen

Geir Johannessen

Leder lov og frivillighet