Idrettslag kan nå søke på koronakrisepakke 3 | Norges bokseforbund

Idrettslag kan nå søke på koronakrisepakke 3

Publisert: fredag 23. oktober 2020

Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå åpnet for søknader fra idrettslag på korona-krisepakke 3. Krisepakken har tilbakevirkende kraft. Det vil si at organisasjonsledd som er søknadsberettiget, og som tidligere ikke har søkt, kan søke om kompensasjon helt tilbake til 12. mars i år. Fristen for å søke er 15. januar 2021.

Formålet med ordningen er å kompensere idrettslag og andre frivillige organisasjoner som har betydelige inntektsbortfall på grunn av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med covid-19.

All informasjon om kriterier og hvordan man kan søke finner dere her: NIF Koronakrisepakke