Har klubbene for god økonomi ? | Norges bokseforbund

Har klubbene for god økonomi ?

10. okt. sendte forbundet ut et brev om aktivitetstiltak(bokseskoler) for ungdom som klubbene kan få bevilget penger til. Dette har det vært liten interesse for og det har kommet svært få signaler om at noen av klubbene har startet slike tiltak. Dette krever en organisering og det kreves at det sendes inn rapport med nødvendige bilag. Da dette er midler som skal brukes innen årets utløp kreves det at det blir sendt inn i god tid før jul. Vedlegger skriv som ble sendt ut og håper at mange er i gang med dette.
Publisert: tirsdag 29. november 2005

Klubber/lag                                                            Ullevål 10.10.05.

 

PROSJEKT – AKTIVITETSTILTAK 13 – 19 ÅR.

 

Kampsportidrettenes fellesutdanning har fått tildelt post- 3 midler som skal brukes på aktivitetstiltak i inneværende år.

For at klubber/lag skal få tildelt penger fra denne posten er det noen krav som må oppfylles og etter avklaring med utdanningsjefAntero Rinne fyller gjennomført bokseskole disse kravene.

Klubber som har startet bokseskole eller har planer om å arrangere før nyttår kan sende inn vedlagte rapportskjema med nødvendige vedlegg etter gjennomført tiltak.

 

Det er viktig å understreke følgende:

I hovedsak skal tiltaket rettes mot aldersgruppen 13 – 19 år, men deltagerne kan også være i andre aldersgrupper.

For at tiltaket skal godkjennes må innholdet være strukturert og ha en god progresjon.

Utgifter forskutteres av arrangør og det vedlegges bilag for utbetaling av kompensasjon til instruktører, innkjøp av nødvendig utstyr og evnt. annonsering.

 

Det dekkes maksimalt kr. 8 000,- for hvert tiltak.

Dette avhenger av hvor mange som benytter seg av tilbudet, så det betyr at de som først sender inn rapport som blir godkjent er sikret utbetaling.

 

Det vil også bli tildelt samme typr midler neste år, men vi vet ikke hvor stor denne summen blir for kampsportidrettene.

 

For de som trenger opplegg for bokseskole ta kontakt med forbundskontoret.

 

 

Med hilsen

Norges Bokseforbund

 

Oddvar Ervik           

Oddvar Ervik / gen.sekretær

 

 

 

 

 

  AKTIVITETSTILTAK 13 – 19 ÅR

R A P P O R T B O K S E S K O L E

 

 

Arrangør:                                                                              

 

Antall deltagere                                  (Vedlegg deltagerliste med navn og fødselsdata)

                                                           Min. antall 10 som gjennomfører

 

Sted:                                                                                     

 

Lokalets størrelse:                                                    

 

Tilgjengelig utstyr:                                                                                                    

 

                                                                                                                                

 

Ansvarlig instruktør:                                                                                     

 

Instruktørs utdannelse / bakgrunn:                                                              

 

Hjelpeinstruktører:                                                                                                   

 

                                                                                                                                

 

Antall timer:                                        (minimum 20 timer).

 

Gjennomført merkeprøve                              (obligatorisk) Antall merker:              

 

Totale utgifter (m/bilag):                                           

 

Det skal vedlegges oversikt over innhold og progresjon i hver time.

 

Det kan bestilles  opplegg for bokseskole fra forbundskontoret

 

Rapport sendes forbundskontoret med de nødvendige vedlegg snarest etter gjennomført bokseskole.

 

Klubbens kontonummer:                                                     

 

 

                                                                                                                                             

Ansvarlig instruktør                                                    Ansvarlig klubbleder