Har din klubb, gjennomført pliktig rapportering? | Norges bokseforbund

Har din klubb, gjennomført pliktig rapportering?

Publisert: onsdag 19. april 2017

rapportere medlemsopplysninger

  Alle idrettslag (herunder bedriftsidrettslag) er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger (Idrettsregistreringen) til Norges idrettsforbund (NIF) innen 30. april 2017. Det er nå 17 av 84 klubber som er tilknyttet Norges bokseforbund pr. 18.04.2017 som har vært inne i www.Klubbadmin.no Av erfaring oppfordrer vi alle klubber til raskest mulig å starte prosessen for å sikre at alle kommer igjennom før fristen 30.04.2017 Om dere har spørsmål rundt registreringen kontakter dere Klubbutvikler Bjørn Askedalen på telefon – 46 91 85 40 eller på bjorn.askedalen@nif.idrett.no eller den idrettskretsen man sogner til. ————————————————– Dette er informasjonen som er gått ut til alle klubber, leder i klubber, særgrupper, leder i særgrupper, Idrettskoler og leder i idrettskoler angående Samordnet Rapportering. Alle idrettslag (herunder bedriftsidrettslag) er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger (Idrettsregistreringen) til Norges idrettsforbund (NIF) innen 30. april 2017. Dette er en samordnet søknad og rapportering til NIF så idrettslagene har samtidig mulighet til å søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Tidligere utsendt informasjon til idrettslagene finner en her. KlubbAdmin lanserer ny landingsside Pliktig rapportering og søknad gjøres ved å logge seg inn på en ny versjon av KlubbAdmin.no her etter 1. april 2017. Hvem som kan rapportere finner en informasjon om her. Support: Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling her. Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen. Idrettslagene må gjøre følgende innen 30.April 2017 via KlubbAdmin.no:
  1. Rapportere medlemstall og aktive* medlemmer pr. 31.12.16. videoveiledning finnes her
  2. Svare på noen spørsmål om idrettslagets drift
  3. Registrere navn og fødselsnummer på styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i 2017
  4. Se over/oppdatere idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundreg.
  5. Ha klare fra siste årsmøte** signert årsmøteprotokoll. Se informasjon om årsmøtet her
**Idrettslag som har søkt og fått utsatt frist for årsmøtet i 2017 har fått egen informasjon om dette I et fleridrettslag skal gruppeansvarlig rapportere aktive medlemmer og svare på noen spørsmål, og oppdatere kontaktinfo om gruppen.   Søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester Når idrettslaget er inne for å rapportere i KlubbAdmin så bør det samtidig søkes om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Velg egen arkfane som heter «Momskompensasjon» og følg instruksjonen videre. Under følger litt kort informasjon om denne ordningen. Alle idrettslag som i 2015 hadde driftskostnader på under kr 5 millioner skal kun rapportere ett enkelt tall. Tallet som skal innrapporteres er brutto driftskostnader 2015 (finanskostnader skal ikke være med) hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet for 2015. Det skal gjøres fratrekk for evt. investeringer og avskrivninger i bygg, anlegg og annen fast eiendom som er kostnadsført i 2015, samt evt. bokførte kostnader som man vil søke om merverdiavgiftskompensasjon for i ordningen om merverdiavgiftskompensasjon for idrettsanlegg. Du finner en egen link i KlubbAdmin til der en kan rapportere det ene tallet. Du finner mer info om selve ordninger her. Alle idrettslag som i 2015 hadde brutto driftskostnader over kr 5 millioner må fylle ut et eget søknadsskjema, samt innhente revisorbekreftelse. Disse må gjøre dette på eget skjema som en finner her. En finner info om dette også i KlubbAdmin. Frist for søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester er 15. august 2017, men NIF anbefaler at idrettslaget gjør dette allerede nå. I tillegg kan de aller fleste av idrettslagene nå også oppdatere opplysningene/melde nytt styre eller sende melding om nyregistrering til Brønnøysundregistrene etter 12. april gjennom Klubbadmin, se mer informasjon her.   Medlemstall Når det gjelder medlemstallet så er dette de som er medlemmer pr. 31.12.16 og har betalt medlemskontingent til idrettslaget som skal rapporteres. *Aktive medlemmer Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også. Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til. Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem. Vennlig hilsen Bjørn Osvald Askedalen Klubbutvikling/club development Norges Bokseforbund 0840 Oslo, Norway E-post: bjorn.askedalen@nif.idrett.no Phone: +47 46 91 85 40 Phone: +47 22 89 57 10