GODT NYTT ÅR fra President ODD HAKTOR SLÅKE | Norges bokseforbund

GODT NYTT ÅR fra President ODD HAKTOR SLÅKE

Publisert: lørdag 30. desember 2017
Med året 2018 går Norsk boksing inn i et nytt år med nye og spennende utfordringer. Nordisk mesterskap i mars og på hjemmebane må vel kunne sies topper som det sportslige høydepunkt. Med Thon Hotell Gardermoen som arrangørsted vil forbundet legge opp til et festarrangement som en ekstra ramme rundt stevne. Sist, for fire år siden, måtte stevne brå-avlyses da forbundet ble utestengt fra det internasjonale bokseforbundet AIBA to dager før mesterskapsstart. I 2018 kommer vi sterkt tilbake.  I året 2018 er det færre internasjonale mesterskap, bare EM senior damer i mai måned og EM og VM for junior. På den internasjonale kalenderen er det derimot mange turneringer, både for landslag og klubber. NBF styrer mot minst tre «landskamper» på hjemmebane og klubbene oppfordres til å arrangere internasjonale stevner og stevner generelt for å vise frem idretten vår lokalt. Nevnes her under aktivitet, så er NBF tildelt nærmere en halv mill. kroner fra ExtraStiftelsen for oppfølging av det treningsopplegget som er gjort for Parkinson pasienter.  AIBAs lover å regelverk har nå etter hvert begynt å «stabilisere» seg og vi er stort sett tilbake til slik det var før. For seniorer og juniorer, 3 x 3 minutter, det også for damer, men med en innskjerpelse på sikkerhet og kontroll av utøverne. Dessverre har AIBA store utfordringer med sitt lederskap og økonomien, president Wu ha gått av, og det er innkalt til ny kongress på nyåret.  Styret i NBF legger opp til, og prøver å styre med tiltak etter de målene vi har satt oss i det vedtatte Handlingsprogrammet. Det gjelder på målene om antall medlemmer, trenerutdannelse, rent særforbund, ren utøver og målet om 600 startbøker. Så langt i sesongen er vi straks oppe i 350 bøker.  Men det er i boksing som i annen idrett, det er i klubbene arbeidet med å rekruttere og utvikle idrettsutøvere ligger. Det å bygge gode boksemiljøer med høy kompetanse vil bli veldig viktig fremover. Her skal NBF målrettet bidra, og vi er godt i gang. I Fagsystemet vårt, som vi kaller det, skal all aktivitet ute i klubbene relatert til idretten vår registreres. Nytt for oss alle, men til stor hjelp for den kommunikasjonen som må til for å arbeide effektivt og for å synliggjøre aktivitet og medlemmer ovenfor de bevilgende myndigheter.  Med proffboksing tilbake i Norge gir det sporten vår nye muligheter, men også mange nye utfordringer. Først å fremst påhviler det trenere og støtteapparat et stort ansvar med det å ta skrittet ut i et steintøff proffboksemiljø istedenfor å satse på AIBA boksing, men også ansvarsfordelingen mellom forbundet og klubbens rolle i en utøvers sportslige utvikling, er viktig å avklare.  26. mai holder NBF sitt ledermøte og da vil disse utfordringene og andre problemstillinger bli diskutert. Hold av datoen og kom gjerne med innspill på temaer som ønskes tatt opp. På dette ledermøte ønsker styre gode diskusjoner, det i erkjennelse av at verden, vi, og tiden går videre. Det skal ikke dveles ved at allting var bedre før, eller godt nok nå.  Den norske boksefamilien er ikke så stor, men vi har en god målsetting om å bli større. Det i visshet om at de verdiene vi legger til grunn, ærlighet, trygghet og gjensidig respekt i en sport som krever topp fysisk og tekniske og mentale ferdigheter, også i fremtiden vil fenge som idrett.   Med ønske om et GODT NYTT ÅR for norsk boksing, ønsker styret og jeg å takke alle som har bidratt til å fremme idretten vår med de verdiene boksing står for.  ODD HAKTOR SLÅKE PRESIDENT