GODT NYTT ÅR BOKSEVENNER | Norges bokseforbund

GODT NYTT ÅR BOKSEVENNER

Publisert: torsdag 28. desember 2023

Året 2023 er lagt bak oss, og vi, norsk boksing, og for så vidt internasjonal boksing kan se tilbake på er veldig spesielt år. Med bortimot 7500 medlemmer og 450 startbøker så langt i sesongen, 65 klubber og 4 etablerte regioner, er norsk boksing på full fart til å nå sine mål i Handlingsplanen for perioden 2023 til 2026. Klubbene bruker fagsystemet som er bygd opp og vi i Norges Bokseforbund, og dere i klubbene har fått et meget godt verktøy til den administrative driften.

Prosjektet Female Box er godt i gang, under ledelse av Anne Tjønndal og Vera Schnabel, og også med god økonomisk støtte fra DNB Sparebank Stiftelsen. Flere gode resultater fra internasjonale turneringer viser at dette målrettede arbeide gir resultater. En stor takk til dere.

Aktiviteten til våre beste boksere har gitt gode resultater i sterke internasjonale turneringer. Kronet med 6 gull og beste senior boksere med både Madeleine Angelsen og Martin Skogheim i Nordisk Mesterskap. Det viser seg at norsk boksing hevder seg internasjonalt. Det ultimate for alle våre boksere som satser fullt og helt, og bruker all sin tid og ressurser på idretten sin, er en OL plass det store målet. Som vi alle vet, er nåløyet for å bli kvalifisert til OL utrolig lite. Våre beste utøvere har så langt vært med i den første kvalifiserings-runden uten å nå helt opp. Neste mulighet for kvalifisering er i Italia i mars. Vi ønsker dere all lykke til med både forberedelsene og kvalifiseringen.

Som vi ser av medlemsveksten og antall startbøker, så er aktiviteten ute i klubbene stor og det meldes om fullt trykk med bokseskoler, diverse boksepartier og god deltagelse i Diplomserien og Rekruttserien. Her gjør dere trenere, dommere og øvrige medlemmer en veldig viktig og helt nødvendig jobb for idretten vår, og for lokalsamfunnet dere alle tilhører.

Paraidrett har også kommet til idretten med tilbudet Paraboksing. Ett tilbud til personer med funksjons nedsettelser, hvor idrettsglede, mestring og felleskap er det viktigste. På forbundets side ligger mye informasjon om dette tilbudet og i tillegg det som gis til Parkinson rammede.

Norsk boksinger er klar for 2024, men hva med internasjonal Olympisk boksing? Kortversjonen er som følger: Gjennom de siste årene har tilliten til IBA, olympisk boksesports internasjonale forbund, blitt svekket. Så svekket at IOC i 2019 suspenderte og så, senere i 2022, utestengte IBA som internasjonalt olympisk forbund tilsluttet IOC. Det som en konsekvens av manglende oppfølging fra IBAs side på flere forhold og krav IOC hadde stilt til IBA.

Med den begrunnelse vedtok norsk boksing på sitt ekstraordinære ting 23. september 2023 at vårt særforbund som er medlem av NIF, skal søke medlemskap i et internasjonalt forbund som sanksjonerer olympisk boksing. Lørdag 25 november var Norges Bokseforbund med på stiftelsen av organisasjonen WORLD BOXING sammen med 26 andre nasjoner. Hovedformålet med denne organisasjonen er å bringe Olympisk boksing tilbake som OL idrett. Vårt medlemskap i WORLD BOXING innebærer at vi blir strøket som medlem i IBA. Det betyr at vi ikke kan delta på mesterskap, turneringer eller annen aktivitet IBA arrangerer. Det gjelder alle våre boksere, klubber, dommere og funksjonærer.

WORLD BOXING arbeider nå for fullt med å sette sammen en terminliste for mesterskap, turneringer og alt som hører til av sportslig og administrative bestemmelser.  Det blir en spennende tid fremover for de 27 nasjonene som er med WORLD BOXING så langt, pluss for de mange nasjonene som har meddelt sin interesse for det nye forbundet. NB. Det vil snart på forbundets nettside, komme informasjon om hva dette organisasjons bytte vil bety for norske utøvere og klubber.

Avslutningsvis, en stor takk til dere alle som på forskjellig vis bidrar inn til boksesporten vår, sporten som er tuftet på Respekt – Inkludere – Utvikle som bærende holdninger for vår innsats.

En stor, stor takk til forbundets ansatte, Siv, Charlotte, Bjørn, Martin, Emilie og Erik som gjør en kjempejobb for å få det administrative i hop. Med planlegging, antidopingarbeid, kontakt med klubber og utøvere, rapporteringer, bestillinger, regnskap, sportslig opplegg, kontakt med NIF og jobben med å binde det hele sammen.

Da er det godt å vite at forbundskontoret er bemannet med dyktige og samvittighetsfulle ansatte.

På vegne av Norges Bokseforbunds styre ønsker vi hele bokse – Norge et GODT NYTT ÅR!

Hilsen 
Odd Haktor Slåke
President