GODT NYTT ÅR!

Publisert: mandag 28. desember 2020

Et ytterst merkelig år er snart over, og året 2021 ligger nå foran oss. Ordet Covid-19 var vel et fremmedord for de fleste av oss for et år siden, men hva har vi ikke fått erfare og lært. En til tider nedstengt verden med restriksjoner og forskrifter har satt hele samfunnet på vent. Også idretten, og med det vår idrett; boksing. Hvor det bærer hen er det i skrivende stund stor usikkerhet om, men vi kan ikke annet enn å håpe på at restriksjoner og en vaksine vil få oss tilbake til normalen etter hvert.

For året 2020 var for norsk boksing fylt med planer for stor aktivitet, norske mesterskap, Nordisk på Island, et 100 års jubileum med påfølgende markering og jubileums landskamp på høsten. Vi rakk rekruttmesterskapet arrangert av Pors, og vi akkurat rakk et fantastisk flott arrangert NM senior i Trondheim (av B-30), hvor også 100 årsmarkeringen ble gjennomført. En stor takk til begge klubbene. Opp i det hele får vi være svært fornøyd med at vi fikk gjennomført seniormesterskapet og jubileum, før hele landet stengte ned på torsdag 12. mars.

For året 2021 har vi allerede forskjøvet på mesterskapene en gang, slik dere ser av info om det. Men pga. usikkerheten som nå råder, kan det bli forskyvninger på dato og sted også for disse arrangementene. Avgjørelser rundt dette vil styret ta fortløpende så tidlig som praktisk mulig ut ifra hvilken føringer som gis fra myndighetene om slike arrangement. Det viktigste uansett for NBF er at det skal være helt trygt under alle arrangement for alle deltagere; barn, ungdom og voksne!

Det har vært utfordrende for alle, på alle nivå, å holde i gang aktivitet, men likevel, medlemstallet i norsk boksing har økt med ca. 700 i 2020 og er nå på ca.7200 (1200 flere enn målsettingen i NBF`s strategiplan for 2016 – 2020). Likeledes har flere klubber kommet til det siste året. Igjen, og som i tidligere år, er det svært viktig at klubbene melder seg inn i forbundets fagsystem. Det gir tilskudd lokalt og sentralt og er en nødvendighet for de bevilgninger vi som forbund mottar.

NBF`s strategiplan for 2016 - 2020 er ved veis ende, og de målsettinger norsk boksing satt for perioden er i stor grad oppnådd. Styret er godt i gang med prosessen for å utarbeide en ny strategiplan for årene 2021 – 2024. I dette arbeide skal selvfølgelig klubbene involveres slik at norsk boksing står bak de prioriteringer om mål og organisering vi velger. Planen er å få vedtatt strategidokumentet på vårt forestående ledermøte som skal avholdes i løpet av 2021. Tidspunkt for det vil bli kunngjort så tidlig som praktisk mulig.

For ett år siden ble det nevnt at AIBA, boksesportens internasjonale forbund var i trøbbel, presidenten var tvunget til å gå, ansatte ble oppsagt og AIBA slet med en gjeld på over 100 millioner. Likeledes var de utestengt som forbund i IOC og fratatt retten til å gjennomføre kvalifiseringen til OL, samt også i selve OL programmet. Etter flere utsettelser ble en ekstraordinær kongress gjennomført digitalt nå i midten av desember måned. Der ble Russeren Umar Kremlev valgt som ny president i AIBA. Han har som uttalt mål å rydde opp i det internasjonale forbundets økonomi straks, og som han proklamerte «Make boxing great again». Norges Bokseforbund ønsker den nye presidenten lykke til, og håper det nå er ro i AIBA for en lang tid fremover.

2021 blir ett spennende år fremover og vi i norsk boksing får krysse fingrene for at vi kommer i gang med aktivitet, at våre utøvere kan konkurrere og at frivilligheten igjen kan få stille opp for vår idretten, våre ungdommer og for hverandre.

EN stor takk til dere alle for det dere bidrar med inn i vår kjære idrett, «boksing, idretten som treffer» og hvor kjerneverdiene er «RESPEKT – INKLUDERE – UTVIKLE».

Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til forbundets ansatte som hver dag gjør en kjempejobb for norsk boksing

På vegne av Norges Bokseforbunds styre ønsker vi hele bokse Norge ett GODT NYTT ÅR, og understreker at Norsk boksing er klar for året 2021!

 

Odd Haktor Slåke
President