Godt nytt år | Norges bokseforbund

Godt nytt år

NORGES BOKSEFORBUND`S styre ønsker hele Bokse-Norge et Godt Nytt År! President Haktor SlåkeVi er halvveis i årets boksesesong, hvor våre boksere, trenere og ledere har vært rundt på stevner, turneringer og mesterskap i både inn og utland. Gode prestasjoner av våre internasjonale boksere, og som ble toppet av Lotte Liens fantastiske bragd som sikret henne Gull i EM. GRATULERER! Kvinneboksing på internasjonalt toppnivå er i dag idrett på lik linje med de andre mere etablerte kvinneidrettene, noe som har medført at kvinneboksing er tatt med i OL programmet for første gang. Antall startbøker har gått opp og ute i bokse-norge er det entusiasme og glede blant trenerne og ledere som har nærkontakten med ungdommen som kommer til sporten vår. Med minst fem boksere som satser mot topp internasjonalt, og en juniorgruppe bedre enn på mange år, ser vi at den satsningen som klubber og forbund legger ned, gir resultater. Våre Landslagstrenere Erik Dalen og Max Mankowitz legger ned utrolig med tid og engasjement på månedlige samlinger og turneringer, en honør for det!
Publisert: tirsdag 29. desember 2009

Som en konsekvens av den gledelige sportslige utviklingen at kvinneboksing er på OL programmet og at vi har boksere med internasjonale ambisjoner har styret i NBF vedtatt å øke det sportslige budsjettet kraftig. Det innebærer: Vi vil ansette en topp Internasjonal trener, for å styrke forbundets trener teamet og for å nå ut til klubbene med samlinger og kunnskap. Det gir motivasjon. I samarbeid med Olympiatoppen er vi i gang med å legge planer for våre to topp kvinneboksere samt at vi vil gi våre beste herreboksere ett enda bedre sportslig og økonomisk tilbud.

 

Fra nytt år nå og fremover står det mange stevner og turneringer på terminlisten og det oppfordres på det sterkeste til å delta på disse. I mars er det Nordisk Mesterskap på hjemmebane og 90 års jubileum til Norges Bokseforbund, da skal vi være best mulig forberedt. På nyåret er det igjen tid til å melde inn til NIF antall medlemmer vi har i klubbene våre. Summen av medlemsmassen i klubbene danner grunnlag for den økonomiske støtten forbundet får og den støtten hver enkelt klubb får i støtte fra kulturdepartementet og idrettsrådet i kommunen. Registreringen er svært viktig, Mer informasjon vil komme og hver enkelt klubb vil også bli kontaktet av ett av styremedlemmene, slik at vi kan være helt sikker på at alle er registrert.

 

Med takk og ønske om at dere alle i Norsk Boksing ser betydningen av den gode jobben dere gjør for sporten og ungdommen vår, og til dere boksere som har valgt boksing, verdens mest krevende sport som idrett, ønsker styret i Norges Bokseforbund dere alle et GODT NYTT ÅR.

 

 

Med sportslig hilsen

 

Odd Haktor Slåke

President