"Gamle dager" | Norges bokseforbund

"Gamle dager"

Sponsor støttet utdannelse av trener
Publisert: torsdag 28. november 2013
20. des 1954 ble det fra forbundet sendt et takkebrev til disponent
Oskar Olsen i Oslo.
Der takket forbundet for at Olsen hadde garantert kr. 6 000,- til
Bjarne Lingås`utdannelse.
Vår gamle storbokser med sølv fra EM 1951 hadde kommet inn på
Statens Gymnastikkskole men hadde problemer
med å finansiere dette.
Seks tusen kroner var mye penger i den tiden og Lingås
gjennomførte skolen og fikk god bruk for sine kunnskaper.
Han ble knyttet opp til landslaget og var i en periode landslagstrener
som reiste rundt til landets klubber.
Her fikk både klubbtrenere og boksere lært mye om riktig trening.
Kanskje noe av det skyldes pengestøtten fra disponent Olsen.