FORHÅNDSVARSEL LEDERMØTE | Norges bokseforbund

FORHÅNDSVARSEL LEDERMØTE

Norges Bokseforbund innbyr til Ledermøte lørdag 16. juni. Vi ber om at klubbledere og andre involverte setter av denne dagen.
Publisert: onsdag 29. februar 2012

Møtet blir på Thon hotell Ullevål med start kl. 10:00 og beregnet avsluttet kl. 18:00.

Hovedtema blir forbundets handlingsplan 2012 - 2016.

Andre tema blir:
Idrettsregistrering
Klubbutvikling
Trenerutdanning
AIBA,s prosjekter
Proffboksingens status

Klubbene bes allerede nå sende inn forslag til saker som kan tas oppunder ”Åpen Post”.
Innbydelse med endelig agenda - sakspapirer  og priser på opphold blir sendt ut en måned før.

Med hilsen
Oddvar  Ervik
Gen.sekretær