Female Box Kretsdommerkurs i Tønsberg 5.-6. juni 2020

Publisert: mandag 30. desember 2019
Norges Bokseforbund inviterer til Female Box kretsdommerkurs 5.-6. juni i Tønsberg. Kurset vil bli avholdt i Tønsbergkameratene sine treningslokaler med AIBA-dommer Connie Aas som instruktør og kursansvarlig. Kurset er for jenter fra 15-99 år som ønsker å bli sertifisert som nye dommere. Kurset er gratis å delta på og NBF dekker overnatting og mat for deltakere. Klubbene/deltakerne må selv dekke reise tur/retur Tønsberg. Kursplan – Kretsdommerkurs i Tønsberg (Modul 2): Fredag 5. juni kl.: 18.30 – 21.30: Teori Lørdag 6. juni kl.: 10.30 – 17.00: Teori og prøve (for de som vil bli igjen i Tønsberg til søndag morgen går vi ut og spiser sammen lørdag kveld) Forkunnskapskrav: For å kunne melde seg på kretsdommerkurset (Modul 2) er det krav om at man har gjennomført nettbasert diplomdommerkurs (Modul 1) gjennom NBF`s nettsider (boksing.no). Spørsmål om diplomdommerkurset (Modul 1) kan rettes til Bjørn Askedalen (bjorn.askedalen@nif.idrett.no) Spørsmål om Female Box dommerkurset rettes til Connie Aas (crenat-a@online.no), Bjørn Askedalen (bjorn.askedalen@nif.idrett.no) og Anne Tjønndal (anne.tjonndal@nord.no)   Påmeldingsfrist: 15 mai 2020 Påmelding til dommerkurset skjer via Min Idrett. Bruk denne linken: https://minidrett.nif.no/Event#3425258-010 Dommerløypa i Norges Bokseforbund Kursmoduler i Norges Bokseforbund for dommere er: Modul 1. Diplomdommerkurs. Kvalifiserer til å bli poengdommer i Diplomkamper og Ferdighetsmerkekamper. Kurset består av en del teori, prøvedømming av fem Diplomkamper og avsluttende skriftlig prøve. Kurset gjennomføres som nettkurs gjennom NBFs nettsider. Modul 2. Kretsdommerkurs. Kvalifiseres til å bli poengdommer på kretsnivå. Kurset består av en del teori, prøvedømming og avsluttende skriftlig prøve. Etter kurset må kandidatene prøvedøme 25 kamper med godkjent resultat (noen kamper blir prøvedømt under kurset). Kurset gjennomføres på en dag. For å delta på kurset må kandidatene ha gjennomført og fått godkjent Modul 1, Diplomdommerkurs. Modul 3. Kamplederkurs. Kvalifiserer til å bli kampleder på kretsnivå. Kurset består av en del teori, praktiske øvelser og avsluttende skriftlig prøve. Kurset gjennomføres på en dag. Etter kurset fungerer kandidatene som kampleder aspiranter og vil bli endelig autorisert av dommerkomiteen i Norges bokseforbund. For å delta på kurset må kandidatene ha gjennomført modul 1 og modul 2, være autorisert dommer, og dømt minimum 25 ordinære kamper som poengdommer. Forbundsdommer, Judge (poengdommer). Kravet er å ha dømt 200 ordinære kamper som poengdommer i løpet av en 4 års periode. Kandidatene søker om å gå opp til test til Dommerkomiteen i Norges bokseforbund. Forbundsdommer kampleder (R&J). Kravet er å ha dømt 100 ordinære kamper som kampleder i løpet av en 4 års periode. Kandidatene søker om å gå opp til test til Dommerkomiteen i Norges bokseforbund. For å gå opp til test må kandidaten være godkjent forbundsdommer poeng, eller teste til poeng og kampleder på samme mesterskap/ turnering. Internasjonal AIBA dommer. For å gå opp til internasjonal test må kandidatene ha vært aktiv forbundsdommer R&J i minimum to år. Kandidatene oppnevnes av dommerkomiteen i Norges bokseforbund. Første steg på den internasjonale stigen er AIBA 1 star. Deretter 2 stars og 3 stars.