Endring av organisering for landslag | Norges bokseforbund

Endring av organisering for landslag

Det har vært avholdt 2 møter vedr. forbundet sportslige satsing.Sportslig utvalg hadde møte under NBF,s styremøte på Gran 23.11. og et møte i Drammen 01.12.Her følger referat av hovedinnholdet fra møtene:
Publisert: tirsdag 11. desember 2007

På møte på Gran var tilstede: O. H. Slåke, A. Gmitruk, M. Mankowitz, Erik Dahlen og O. Ervik.
A. Gmitruk gjorde rede for hva som var blitt gjort siden i sommer for å kartlegge kandidater til landslagene.
Sportslig utvalg var opptatt av at det må bli en tettere oppfølgning av bokserne og deres treningsmiljø og at landslagstrener må være i Norge over lengre perioder i gangen. A. Gmitruk viste til at hans arbeidsoppgaver med profesjonelle boksere i Polen vil øke neste år og at han derfor ikke får anledning til å gjøre denne jobben.
Det ble derfor enighet om at hans nåværende engasjement blir avviklet f.o.m. 01.01.08.
Han vil i fremtiden bli engasjert som konsulent og organisere treningssamlinger og kamper i Polen og Tyskland.
Utvalget var enige om at Nordisk mesterskap i mars er et naturlig satsingsobjekt. Max Mankowitz og Erik Dahlen vil komme med forslag til framdrift med hensyn til samlinger og kamper.

Møte sportslig utvalg 01.12.07 - Drammen

 Tilstede:      Erik Dahlen, Max Mankowitz, Odd Haktor Slåke

 Saksliste:     Oppgaver fremover med hovedmål Nordisk mesterskap

                       Ansvarsfordeling

                       Organisering/fremdrift

                       Økonomi

 

Erik Dahlen, som er godt i gang, fortsetter arbeidet med gjennomføringen av treningssamlinger og konkurranseplan for junior. Max starter organisering av treningssamlinger ut i fra mottatt utøverliste fra Oddvar.

Klubbene kontaktes, opplegget presenteres og det legges opp til en bred deltakelse hvor klubbtrenerne involveres. For å få registrert utøvere og satt i gang ett sportslig opplegg for kvinner, med siktepunkt OL 2012, ble Henriette B. Kitel utpekt som administrativ leder.

 Organisering av treningssamlinger og kamper vil bli Eriks og Maxs ansvar i samråd med klubbtrenere. Det legges i første omgang opp til samlinger 14.-16. des. 07 og 28.-30. des. 07 og  11.-13. jan. 08 i Oslo. Samling i helgen en uke før Nordisk mesterskap.

Andrej har planer for en landskamp mellom Katovice og Norge. Denne vil bli i begynnelsen av februar 08.

 I forbindelse med jubileumsstevne til BAK 26. januar 08 sjekkes det om Ingrid kan delta der - Max/Odd Haktor.

 Oddvar/Odd Haktor får avklart hva som skjer i Tønsberg i forhold til internasjonal turnering i februar.

 Utgifter i fbm. samlingene fordeles slik at NBF betaler reisekostnader utover kr 1.500,- og intern transport. Klubbene betaler kostnadene inntil kl. 1.500,- for reise, samt opphold.