Elektronisk medlemsregister må være på plass innen 31.12.16! | Norges bokseforbund

Elektronisk medlemsregister må være på plass innen 31.12.16!

Publisert: onsdag 30. november 2016

ELEKTRONISK MEDLEMSREGISTER INNEN 31. DESEMBER 2016

Alle idrettslag må ha registrert sine medlemmer i et godkjent elektronisk medlemsregister innen 31.12.2016. Idretten i Norge har bestemt at et felles medlemsregister skulle etableres. Idrettsstyret fikk oppgaven med å iverksette bestemmelsene, og kom med denne forskriften gjeldende allerede fra 01.01.2014. Norges Bokseforbund har i den forbindelse valgt å utvikle et eget fagsystem. Klubb og forbund skal bruke dette når det blir lansert. Klubbene må registrere sine medlemmer i et godkjent system innen 31.12.2016.   VI HAR I DAG 3 LØSNINGER SOM KAN BRUKES FØR LANSERING AV BOKSING FAGSYSTEM: Boksing fag-system www.fagsystemet.no Alle medlemsansvarlige i klubbene skal få eget brukernavn og passord for og registrere sine medlemmer.
Mer info om Boksing fagsystem kommer senere.
  1: KlubbAdmin (Noen klubber har erfaring i og bruke klubbadmin, og kan da fortsette å gjøre det.) Veilendning og link her. 2: Min idrett (Dette alternativet er at medlemmene gjør det selv via minidrett.no) veiledning og linke her.   HJELP OG STØTTE FRA FORBUNDET: Ring eller send epost til: Bjørn Osvald Askedalen E-post: bjorn.askedalen@nif.idrett.no Tlf: 22 89 57 10 Mob: 469 18 540   Hjelpeverktøy ved fjernhjelp unnamed