Diskusjonsforum | Norges bokseforbund

Diskusjonsforum

Forbundets svar.
Publisert: torsdag 23. desember 2004

BOKSEVENNER

På vår nettsides diskusjonsforum har det i den senere tid vært flere angrep på forbundets forvaltning av økonomi, forbundstreners kompetanse, m.m. 

Påstandene er kommet på grunnlag av et VG-oppslag 15.12. i år, der styremedlem i forbundet Roar Eggan hevder at forbundet sløser med penger.

Fra forbundets side ønsker vi ikke å gå inn i noen diskusjon med anonyme personer på vår chatteside, men vil gi noen saksopplysninger til spørsmål som er stilt direkte til forbundet.

Hvem betaler honoraret til advokat Gunnar Martin Kjenner ?

Martin Kitel har engasjert advokat i forhold til anklager som er rettet direkte mot hans person, og betaler dette selv.

Hvem har betalt reise og opphold for Kitels familie under EM-kvinner 2004 i Italia ?

Disse kostnadene er betalt av familien Kitel.

Hva gjør forbundet med at det kommer en dramatisk nedgang i automatinntekter ?

Forbundet har i flere år gjort forberedelser i forhold en antatt, fremtidig inntektsvikt, blant annet har vi investert et beløp i aksje/obligasjonsfond og hatt et betydelig driftsoverskudd de siste to årene.

I tillegg kan følgende opplyses:

Forbundets regnskap blir ført av NIF’s regnskapsavdeling og revidert av ekstern revisor.

Når regnskapet er revidert og godkjent av forbundets tingvalgte kontrollkomité, blir det gjennomgått av styret som godkjenner regnskapet.

Deretter oversendes forbundets økonomiske rapport med regnskap, revisjonsrapport og rapport fra kontrollkomiteen til NIF. Denne rapporten danner grunnlaget for NIF’s tildeling av tippemidler.

Hvis noen ønsker svar på flere spørsmål, send e-mail til forbundskontoret og oppgi fullt navn, så skal vi svare så langt dette lar seg gjøre.

Vi benytter anledningen til å ønske alle en riktig GOD JUL og et godt og framgangsrikt NYTTÅR.