Buss fra Østlandet til Legacy Boxcup 2022! | Norges bokseforbund

Buss fra Østlandet til Legacy Boxcup 2022!

Publisert: søndag 18. september 2022

Det er forhåpentligvis mange fra Østlandet som skal delta på Legacy Box Cup 2022 i Trondheim i perioden 28.-30. oktober. Det er nå satt opp en buss, som har plass til trenere, ledere, boksere osv. opp til Trondheim. Norges Bokseforbund oppfordrer alle klubber til å støtte opp med deltagelse under Legacy Boxcup 2022 med boksere og funksjonærer. Som et ekstra tiltak stiller NBF med gratis buss fra Larvik til Trondheim fredag 28.10 med retur til Larvik Søndag 30.10. Legacy Box Cup

Se http://www.legacyboxcup.no for all informasjon om turneringen (program, overnatting etc.)
Norske og utenlandske boksere: Påmelding via Fagsystemet:
www.bokseklubb.no