Brosjyre om paraidrett er nå tilgjengelig | Norges bokseforbund

Brosjyre om paraidrett er nå tilgjengelig

Publisert: torsdag 16. februar 2023

I uke 6 hadde Norges Bryteforbund, Norges Bokseforbund og Norges Kampsportforbund besøk av praksisstudentene Marlene S. Borgen og Karoline J. Marken. Studentene går påbyggingsstudiet Fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF) ved Norges Idrettshøgskole (NIH), og har vært i praksis i stillingen som parakonsulent i nevnte forbund.

Èn idrett – like muligheter for alle
I løpet av praksisperioden utarbeidet studentene blant annet brosjyren «Èn idrett-like muligheter for alle» som inneholder enkle tips og veiledning til hvordan din klubb kan tilrettelegge for paraidrett.

Ta en titt på brosjyren her: https://kampsport.no/wp-content/uploads/2023/02/En-idrett-like-muligheter-for-alle.pdf