Bok om kampidretters fysiske trening er i salg nå | Norges bokseforbund

Bok om kampidretters fysiske trening er i salg nå

Kampidrettenes fysiske basistrening er utviklet og produsert i samarbeid med Norges Kampsportforbund, Norges Judoforbund, Norges Bryteforbund, Norges Kickboxingforbund og Norges Bokseforbund og henvender seg både til trenere og utøvere i alle aldre. Boken er ment som et arbeidsverktøy hvor vi beskriver samtlige treningsstadier ut i fra optimal mottagelighet og beskriver øvelser, samt tester for å utvikle de ulike fysiske kapasitetene.


Publisert: mandag 21. oktober 2013

Boken tar opp alt mulig om trening samt hvordan man skal planlegge og gjennomføre for å få et så godt treningsresultat som mulig.

I denne boken vil vi sette fokus på de fysiske forutsetningene og hvordan man kan stimulere de for systematisk og optimal påvirkning. Vi ønsker å  ha et utviklingsfokus i denne e-boken, da vi mener at å utvikle potensialet til alle vil man også utvikle den enkelte ut fra deres ståsted og utviklingsnivå. 

Boken rettes mot trenere og instruktører på barn og ungdomsnivå som trener kampidretter. Den vil også være anvendelig for elever og lærere på videregående og ungdoms-skole og som idebank for aktivitetsledere på barnenivå.

I boka står lett forståelig teori med lett anvendbare praktiske eksempler som underbygges av over 200 videosnitter som er direkte integrert i boken.

Boken kan kjøpes her digitalt: https://itunes.apple.com/no/book/kampidrettens-fysiske-trening/id728214304?mt=11&uo=4