Askøy Bokseklubb og AIK Lund er nå klare med paraboksing | Norges bokseforbund

Askøy Bokseklubb og AIK Lund er nå klare med paraboksing

Publisert: mandag 13. november 2023

I mai 2023 utlyste Norges Bokseforbund, Norges Bryteforbund og Norges Kampsportforbund paramidler til det felles prosjektet «Paraidrett i kampidrettene». Nå har to bokseklubber startet opp sine paraprosjekter.

Utlysningen kan leses her.

Prosjektet «Paraidrett i kampidrettene» sitt formål er å starte opp og/eller videreutvikle aktivitetstilbud for personer med funksjonsnedsettelse, og støtte klubbene i arbeidet. Aktivitetstilbudet kan både være inkludering i ordinære partier eller egne paratilbud. 10 klubber har fått tildelt midler for 2023 og 2024. På de tre forbundene fordeler det seg slik: fem i klubber i Norges Kampsportforbund, tre klubber i Norges Bryteforbund og to klubber i Norges Bokseforbund. Askøy Bokseklubb og AIK Lund er nå klare med paraboksing.

---------------------------
Askøy Bokseklubb
Askøy Bokseklubb starter opp et eget parti med paraboksing. Tilbudet er åpent for alle målgrupper (bevegelse-, syn-, hørsel- og utviklingshemming) og aldre. Treningen foregår hver tirsdag kl. 19:00-20:00 på Ungflimmer, Florvåg.

Kontaktperson for paraboksing i Askøy Bokseklubb er Tone Trana: +47 478 47 741

---------------------------
AIK Lund
AIK Lund starter også opp et eget parti med paraboksing. Treningen foregår hver tirsdag kl. 16:30-17:30 i Odderneshallen, Kristiansand. Tilbudet er åpent for utøvere i alle aldre, men lokalet har dessverre ikke rullestoltilgang. Ta kontakt dersom det er aktuelt.

Kontaktperson for paraboksing i AIK Lund er Christine Reise: +47 968 75 489
---------------------------

Er din klubb interessert i å skape bokseglede for flere? Ta kontakt med vår parakonsulent Emilie på emilie.kristiansen@nif.idrett.no