Anne Tjønndal er tatt ut i AIBA sin trenerkomite

Norges Bokseforbund gratulerer sin vise-president; Anne Tjønndal med opptaket i det internasjonale bokseforbundet sin trenerkomite.
Publisert: onsdag 31. mars 2021

Trenerkomiteen er ansvarlig for å øke kvaliteten på trenere i AIBA-konkurranser når det gjelder trening, forberedelser, integritet og atferd gjennom kontinuerlig utdanning.

• Å lage, gjennomgå og godkjenne AIBA Trenermanual og Course Guidelines
• Å lage, gjennomgå og godkjenne kursinnholdet for trenere og instruktører
• Å etablere standardene for å evaluere og sertifisere trenere fra grasrota til elitenivå
• Å lage bokseprogrammer for behovene til AIBA-utvikling
• Å utnevne instruktører til trenerkurs
• Å delta i nominasjonen av kandidatene til AIBA Annual Award
• Å jobbe tett med Technical & Rules Commission og Refereeing & Judging Commission for å sikre at reglene er i tråd med bokseteknikker.

AIBA announces Committees members - AIBA  

Komiteens medlemmer skal ha omfattende trenererfaring på alle nivåer, med en dokumentert oversikt over fremragende ytelse og integritet. Evne til å utdype sine trenerkunnskaper i form av tekst eller multimedier som en ressurs.