AIK Lund ble 100 år! - Fortjenestemedaljer til Elin og Bjarne Skjervedal | Norges bokseforbund

AIK Lund ble 100 år! - Fortjenestemedaljer til Elin og Bjarne Skjervedal

Publisert: fredag 09. juni 2023

Forrige uke feiret AIK Lund Bokseklubb sitt 100 års jubileum, og under feiringen fikk to av norsk boksing sine ildsjeler tildelt Norges Bokseforbunds Fortjenestemedalje.

Vi sender våre varmest gratulasjoner til Elin og Bjarne Skjervedal for lang og fortjenestfull arbeid for norsk boksing. Vi gratulerer også AIK Lund Boksegruppe med 100 års jubileum!!!

Fortjenestemedaljene ble utdelt av President Odd Haktor Slåke og Generalsekretær Erik Nilsen.

----------------------------------------------------
NBF`s Fortjenestemedalje
•Fortjenstfull innsats over tid i boksing


Fortjenestemedalje er NBF`s nest høyeste utmerkelse, og tildeles personer som har gjort et fortjenstfullt arbeid i norsk boksing over lengre tid (vanligvis >10 år). Med dette menes arbeid med eller i bokseforbundet, idrettskrets, klubbarbeid både nasjonalt og/eller internasjonalt, som har gitt norsk boksing en høyere merverdi.
----------------------------------------------------

Her er beskrivelsen av alle NBF sine hedersutmerkelser: Innstilling - Prossess og kriterier NBF 2023 Diplom-Fortjeneste-Æresmedlemskap. REV 1.2