ADRESSEENDRINGER | Norges bokseforbund

ADRESSEENDRINGER

Nye adresser :
Publisert: onsdag 27. september 2000
Styremedlemer

Nils Kapstad E-mailadresse:nils.kapstad@c2i.net

Wanja Botn, ny adresse:

Vestgrensa stud.by,

Sverre Steens hus, rom 522,

Trimveien 6, 0372 Oslo

Vararepr.

Hilde Inntjore,

ny adresse Parkveien 2,

4638 Kristiansand

Fighter BK.

ny adr.:

Postb. 2918,

Tøien, 0608 Oslo

Drammen AK

Postb. 543

Brakerøya,

3002 Drammen

Bergen AK Jan Erik Johnsen,

Meisevn. 13,

5097 Bergen

tlf. 55 28 23 93

Stavanger IF har for tiden ingen kontaktperson.

Tidligere kontaktperson Åge Andresen døde i juli i år.

Vår nye forbundstrener Martin Kitel treffes på jobb-telefonnummer 21029772.

Forbundet har i samarbeid med kampsportforbundet opprettet en web-side på internett hvor det vil bli lagt inn informasjon og nyheter i tiden framover Adressen er: www.kampsport.no/boksing

Norges Bokseforbund

Oddvar Ervik

Gen.sekretær