Nå er vi i gang igjen (20.06.2021)

Dette er regjeringens nye regler (MEN sjekk din kommunes lokale retningslinjer for de kan være strengere!): 

Her er alle lettelsene for idretten:

  • Full kontakt for voksne i breddeidretten
  • Unntak fra avstandskravet for voksne som deltar på idrettsarrangementer innenfor egen region eller krets
  • Ved idretts, - kultur- og fritidsaktiviteter kan voksne over 20 år samles i grupper på 30 personer innendørs og 40 personer utendørs
  • Barn og unge under 20 år over hele landet kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse og uten krav om én meters avstand


---------------------------------------------------