NETTBASERTE DIPLOMDOMMERKURS GJENNOMFØRT FOR FØRSTE GANG

Publisert: torsdag 15. september 2016
2 NYE DIPLOMDOMMERE UTDANNET HJEMME I EGEN STUE Det er stadig spørsmål etter dommerkurs. Tradisjonelt så må en kursholder komme reisende en helg og avholde kurs. Man må sette av en helg, og det er ikke alltid at det passer å holde kurs i sesongen mellom dømming, møter og klubbaktiviteter. Det skjer ofte også at den helga som passer for kursholder ikke passer for kursdeltagerne. Dette har Bjørn Askedalen gjort noe med. Han har brukt sine kunnskaper innen data og utarbeidet ett nettbasert kurs, som i første reke fører frem til godkjennelse som diplomdommer. Kort fortalt så logger kursdeltager seg på en database. Her kommer man inn på kursdelen. Ved selvstudie så går man igjennom diplomreglementet fra A til Å.  Etter hvert kapittel svarer man på en del kontrollspørsmål. Svarer man riktig får man lov til å gå videre til neste kapittel. Når man er ferdig med dette, går man inn i klasserommet på avtalt dag og avtalt tid og møter kursholder. Man kan være sammen på nett 5 deltagere og kursholder, man kan se hverandre og kommunisere, mens kursholder som sitter hjemme går igjennom presentasjonen, og man har mulighet for dialog, erfaringsutveksling og spørsmål. Når dette bolken er ferdig skal man «prøvedømme» 5 diplomkamper i h.h.t kriteriene for støt, forarbeid og parader og finne en vinner. Så «går man inn i klasserommet» igjen. Dømmingen evalueres, og er den godkjent får man fortsette til eksamen. Eksamen består av spørsmål fra hele diplomreglementet og poenggiving. Består man eksamen, ja da er man diplomdommer, og kan sende inn bilder og få utstedt diplomdommerbok. Onsdag 14. september fant den historiske begivenheten sted. Norges (og antagligvis verdens 2 første diplomdommere ble utdannet på nett) Kursholder Klaus Bareksten satt med sin Laptop på kontoret i Drøbak akvarium. Teknisk support og kursgrunder Bjørn Askedalen satt på NBF sitt kontor på Ullevål. Kursdeltagerne Stig Petter Navjord leder i Grimstad Bokseklubb og Bernhard Kløw Askedalen, TK, befant seg i sine hjem. Begge gjennomførte kuret og besto både teori og praksis. Stig kan nå gå ut i verden som diplomdommer. Bernard kan fortsette å prøve dømme inntil han blir 17 år, og får da utstedt diplomdommerboka. Noen få «barnesykdommer» av teknisk art oppsto, men ble kjapt løst av Bjørn. Med noe mer oppdatering på datasiden blir nok Klaus i stand til å kjøre kursene uten å ha Bjørn i ryggen. Vennlig hilsen Klaus Bareksten