GODT NYTT ÅR | Norges bokseforbund

GODT NYTT ÅR

Publisert: fredag 28. desember 2018
Når vi nå ser tilbake på året 2018 så har det så absolutt vært stor aktivitet i bokse Norge. Internasjonalt har det i 2018 vært færre mesterskap og turneringer, men her hjemme jobbes det godt mot de målsettingene NBF har satt seg for antall medlemmer og antall startbøker. Med 4900 medlemmer og 460 startbøker i år nærmer vi oss 2020-målet om 6000 medlemmer og 600 startbøker. Spesielt gledelig er det å se aktiviteten i Diplomboksingen med Diplomserien, mesterskap, turneringer og ikke minst god boksing. Her legges mye av grunnlaget for boksesportens fremtid med utøvere og med nødvendige engasjerte trenere og ledere, det trenger sporten vår. Nordisk og Legacy Box Med et fantastisk godt Nordisk Mesterskap både sportslig og arrangements-messig, fikk vi vist at Norge på ingen måte henger etter de andre nordiske landene. Vi ble beste nasjon. Likeledes ble Legacy Box Cup, arrangert av B-30, en kjempesuksess med nærmere 200 påmeldte og 170 kamper, årets andre store bokse happening. Vi takker B- 30 for den. Samtidig ser vi at det avlyses stevner og det arrangeres færre stevner. Det er et tankekors, og en problemstilling bokse Norge må ta inn over seg. I en tid hvor stadig flere får det travlere må vi nok i større grad enes om arrangementer, hvor de skal ligge, og ikke minst hvem som har mulighet til å gjennomføre. Dette og mye mer får vi anledning til å diskutere under bokseforbundets Temadag og Ting 11. og 12 mai. Kom gjerne med innspill på temaer som ønskes tatt opp. På Temadagen ønsker styre gode diskusjoner, det i erkjennelse av at verden, vi, og tiden går videre. Det skal ikke dveles ved at allting var bedre før, eller godt nok nå. Klubbutvikling, Fagsystemet og Ren-utøver Som en konsekvens av den vedtatte Handlingsplanen 2016-2020, satser forbundet på klubbutvikling og opplæring ute i klubbene, noe som også har ført til at nye klubber og klubber som har ligget nede for telling er opprettet og i gang. Forbundets Fagsystem som det kalles, er nå godt kjent i våre klubber og skal være til stor hjelp i driften av klubbene. Antidopings arbeidet med betegnelsen Ren Utøver er gitt stor oppmerksomhet fra styre og markeres med kampanjer og info på alle mesterskap, og så godt som mulig på alle stevner. Men det er i boksing som i annen idrett klubbenes ansvaret å rekruttere og å utvikle idrettsutøvere. Med de tilbakemeldingene om aktivitet og det antall medlemmer og startbøker som inntil nå er registrert, er dere på god vei til å nå vårt felles mål. Med det å bygge gode boksemiljø og god kompetanse i klubbene skal forbundet bidra aktivt med gjennom trener og leder utdannelse. På begge disse områdene har det vært godt trykk på fra de med ansvar for dette i forbundet. Female-box I 2018, som en konsekvens av at kvinneboksing har hatt mindre aktivitet og oppmerksomhet, gjennomførte NBF vellykkede Femalebox samlinger for utøvere, trenere og ledere. Dette skal videreføres og forsterkes fremover. Våre beste boksere Parallelt med dette har sportsjef Per Arne Skau, i samarbeide med klubbtrenerne, gjennom året hatt et sportslig opplegg for våre beste boksere. Med som tidligere nevnt gode resultater i Nordisk mesterskap og i internasjonale turneringer har de med ambisjoner om å hevde seg internasjonalt fått anledning og uttelling på den arenaen. Slik forbundet ser det, og som en konsekvens av den fremgangen de beste juniorene har hatt frem mot seniornivå, må det sportslige tilbudet, i samarbeide med klubb, forsterkes og intensiveres. Rekruttmesterskapet 2019 Nytt fra og med 2019, og i februar måned, blir Rekruttmesterskapet arrangert, som erstatter Nybegynnermesterskapet og er nå åpent også for ungdomsbokserne. Det bør gi et stort mesterskap og passe for mange. Fremtiden Fremover skal vi fortsatt jobbe med å nå målsettingene som ligger i Handlingsplanen og visjonen vår, «BOKSING, IDRETTEN SOM TREFFER». Gjennom boksingens verdier, RESPEKT-INKLUDERE-UTVIKLE skal vi sammen sørge for at verdens mest krevende sport vokser videre i Norge.   Avslutningsvis, en stor takk til dere boksere, trenere, ledere, dommere og klubbaktive som på en utmerket måte fremstår som meget gode representanter for idretten vår, med sine verdier. En stor takk også til våre tre ansatte, Bjørn, Per Arne og Erik som gjør en stor og viktig jobb for sporten vår, nær sagt til alle døgnets tider.   På vegne av Norges Bokseforbunds styre ønskes alle ETT GODT OG FREMGANGSRIKT NYTT ÅR ODD HAKTOR SLÅKE PRESIDENT