Connie R. Aas, TK autorisert som ny Forbundskampleder | Norges bokseforbund

Connie R. Aas, TK autorisert som ny Forbundskampleder

Under NM ungdom og LM Diplom i Bodø gjennomgikk Connie R. Aas praksis og skriftlige tester og besto disse med glans. Vi i Dommerkomiteen vil gratulere henne som ny Forbundskampleder. Hun er kun den andre kvinnelige kamplederen som er utdannet i Norge så langt. Forhåpentligvis vil flere kvinner følge opp. Vi har god bruk for nye kampledere både kvinner og menn. Mvh Odd Inge Misund NBF's DK
Publisert: torsdag 17. desember 2009